אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / שם הקדוש של י"א אותיות [שמא קדישא מחד סרי אתוון]

שם הקדוש של י"א אותיות [שמא קדישא מחד סרי אתוון]

קמט) אשרי חלקו של משה, שהקב"ה רצה ביקרו. עליו כתוב, ישמח אביך ואמך. ישמח אביך זה הקב"ה. ואמך זו היא כנסת ישראל, המלכות. ותגל יולדתך, זו אמו של משה שלמטה. הקב"ה אהב אותו יותר מכל נביאי העולם, שנבואתו היתה בלי אמצעי כלל, שכתוב, פה אל פה אדבר בו.

קנ) ויצעק משה אל ה' לאמר, אֵל, נא רְפָא נא לה. והוא סוד שם הקדוש של י"א אותיות, אותם י"א אותיות שיש בהמילות, אל, נא רְפָא נא לה. ולא רצה משה להתפלל יותר, משום שעל שלו לא רצה להטריח את המלך יותר. על כן רצה הקב"ה ביקרו של משה. ובכל מקום רוצה הקב"ה בכבודם של הצדיקים יותר משלו.

ולעתיד לבוא עתיד הקב"ה לתבוע עלבונם של ישראל מעמים עכו"ם, ולשמח את ישראל בשמחת ציון. שכתוב, ובאו, וריננו במרום-צִיּוֹן. ואז, ובא לציון גואל.

חזרה לראש הדף
Site location tree