אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / וירא את המקום מרחוק

וירא את המקום מרחוק

תצה) ביום השלישי... וירא את המקום מרחוק. כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע, משום שיעקב יצא ממנו. כי יצחק קו שמאל, שקיומו רק ע"י קו אמצעי, יעקב. והוא נקרא ביום השלישי. כי אברהם יצחק יעקב, חג"ת, ג' ימים, ויעקב ת"ת, יום השלישי. וע"כ נסתכל ביעקב שהוא קיומו של יצחק.

תצו) וירא את המקום מרחוק. כמ"ש, מרחוק ה' נראה לי, שזה מסך דחיריק שבקו אמצעי. וירא את המקום, זה יעקב. נסתכל אברהם ביום הג', במדרגה הג', ת"ת, וראה שם את יעקב, שהוא עתיד לצאת ממנו. אבל מרחוק ולא בזמן קרוב. שראה רק את המסך, אבל עוד לא ראה אז את התיקון של קו אמצעי, שנקרא יעקב, קומת החסדים היוצאת על מסך דחיריק, וראה כי תיקון הזה יהיה בזמן רחוק.

תצז) איזה שבח לאברהם לראות שיעקב עתיד לצאת ממנו, בעוד שהולך לעקוד את יצחק, שזה מביאהו להרהר אחר דבריו של הקב"ה, כי אם יעלהו לעולה איך יצא ממנו יעקב.

תצח) ודאי שראה את יעקב, שהרי עוד מקודם העקדה היו לו מוחין העליונים היוצאים על ג' קווים, אשר קו אמצעי הוא יעקב. ועתה נסתכל ביום השלישי, מדרגה ג', ת"ת, כדי להביא ממנו את השלימות, להשלים המוחין שלו, שאין שלימות אלא מקו אמצעי. ואז ראה את יעקב, שנאמר, וירא את המקום, את קו האמצעי, אבל מרחוק, ללא השגה, משום שהלך לעקוד את יצחק, ולא רצה להרהר אחר הקב"ה שאמר לו להעלותו עולה, וע"כ לא השיג היטב את קו אמצעי, יעקב.

תצט) מרחוק. ראה אותו במראה שאינה מאירה, ראה את המסך דחיריק בלי קומת החסדים, שיוצאת על המסך הזה.ומשום זה ראה אותו ולא נגלה לו בשלמות. כי אילו מראה המאירה, קומת אור החסדים, הייתה נמצאת על המראה שאינה מאירה, המסך, היה אברהם משיגו כראוי. אמנם לא כך היה, אלא מרחוק בלבד היה, שראה רק בחינת מסך שלו המעכב על האור, ולא ראה את הזיווג דהכאה שעליו, המוציא קומת אור החסדים.

תק) המראה המאירה נסתלקה מהמסך, משום שהיא מדרגת יעקב, ומשום שעוד לא נולד יעקב, לא נמצא עתה בחינתו קומת החסדים במסך. ועוד, כדי שילך לעקוד את בנו ויקבל שכר. כי אם הייתה המראה המאירה נמצאת על המסך, הרי היה משיג בבירור שיצא ממנו יעקב, ולא היה מקיים מצות הקב"ה לעקוד את בנו. וירא את המקום מרחוק, היינו שראה את יעקב מרחוק, שלא זכה בו כי לא השיגו.

תקא) ויבואו אל המקום. אע"פ שבא לאותו ראייה, וראה את יעקב, אמר אברהם, ודאי הקב"ה שאמר לו לעקוד את יצחק. יודע זה באופן אחר כראוי. מיד, ויִבן שם אברהם את המזבח. שאע"פ שראה שיצחק יוליד את יעקב, עכ"ז לא הרהר, וביטל את דעתו מפני הקב"ה, ובנה את המזבח.

תקב) ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר, אבי. ולא השיב לו, שאמר פעם שנית, אבי. ואז השיב לו, הנני בני. ולא השיב לו על אמירה הראשונה משום שאברהם נסתלק מרחמי אב על בנו, ובא למידת הדין, ע"כ לא ענהו על אמירה הראשונה. ומשום זה אמר, הנני בני. הנני, שהסתלקו רחמים ונהפך לדין. אני רומז על מידת הדין, והנני כמו הנה אני, שירד לדין.

תקג) ויאמר אברהם. ואינו כתוב ויאמר אביו. משום שלא היה עימו כְאָב, אלא היה בעל מחלוקת שלו. אלקים יראה לו השׂה. יראה לו, לעצמו, בעת שיהיה נצרך לזה, אבל עתה בני, לעולה, ולא שה. מיד, וילכו שניהם יחדיו, שיצחק הלך כרצון אביו.

תקד) הן אֶרְאֶלָּם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יִבְכָּיוּן. הן אראלם, מלאכים העליונים, שצעקו, שנעקד יצחק, ורצו שתתקיים הכתוב, ויוצא אותו החוצה בברכת הזרע.

תקה) מלאכי שלום. אלו הם מלאכים אחרים, שהיו עתידים ללכת לפני יעקב. ובשביל יעקב הבטיח אותם הקב"ה את השלימות. שכתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים. ואלו נקראים מלאכי שלום. כולם בכו כשראו את אברהם, שעקד את יצחק, ונזדעזעו עליונים ותחתונים, וכולם על יצחק.

חזרה לראש הדף
Site location tree