אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהר / לעולם בהם תעבודו

לעולם בהם תעבודו

נז) משום זה כתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? וכתוב, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, וְעָשָׂת את התבואה לשלוש שנים. ועשתה, צריך לומר, אלא להוציא ה', מלכות, מעשיה, שנוהג בה שמיטה ומנוחה, ואינה עושה עבודה. שכתוב, ראו, כי ה' נותן לכם ביום השישי, יסוד, לחם יומים. כעין זה, כתוב, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, יסוד, וְעָשָׂת את התבואה לשלוש שנים .

סב) בטח בה' ועשה טוב, שְׁכָן ארץ ורְעֵה אמונה. אשרי חלקו של האדם, העושה טוב משלו. כי מעורר טוב, יסוד, בכנסת ישראל, מלכות. ומעורר בצדקה. כי כשנתעורר צדקה, הרי אז נתעורר טוב אל כנסת ישראל. וע"כ כתוב, וצדקה תציל ממוות. משום שצדקה עץ החיים, ז"א, והוא מתעורר על עץ המוות, ולוקח את אלו שאחוזים בו, ומצילם מן המוות. מי גרם לעץ החיים שנתעורר לזה? צדקה שהאדם עשה, עשה שהמלכות תזדווג בעץ החיים .

סג) לעולם בהם תעבודו. מצווה לעבוד בעבד כנעני. הם מצד חם, שגילה עריות, כמ"ש, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד עבדים, שהוא עבד לעבד עולם ההוא, שהוא עולמו של יובל. עבד לעבד נרצע ישראל, שיוצא חופשי בעולמו של יובל, והוא אינו יוצא לחופשי אפילו ביובל .

סד) אלא ודאי כאן הוא בסוד הגלגול, גולל אור מפני חושך, עבדו של אברהם שיצא מחושך, שהוא זרעו של חם, דיו לעבד להיות כרבו, שהוא אברהם, שיצא מתרח, עובד ע"ז. וע"כ יצא מארור ומחושך ונעשה ברוך ה', כמו אברהם שיצא מתרח, שהיה ג"כ אור מתוך החושך. וחושך מפני אור, זהו ישמעאל שיצא מאברהם, ועֵשו מיצחק.

חזרה לראש הדף
Site location tree