אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / מקומות יש בגיהינום [דוכתין אית בגיהנם]

מקומות יש בגיהינום [דוכתין אית בגיהנם]

רעד) מקומות יש בגיהינום, הרשומים למחללי שבתות בפרהסיה, שלא חזרו בתשובה מאותו החילול. וממונים יש עליהם. ויש מקומות בגיהינום לאותם מגלי עריות, ולאותם המגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ולאותם השופכים דם נקי, ולאותם הנשבעים לשקר, ולאותם השוכבים עם נידה, או בת אל נכר, או זונה, או שפחה. ואף לעובר על שס"ה לא תעשה.

רעה) לכל חטא יש מקום בגיהינום, וממונה יש עליו. והשטן, יצר הרע שלו, ממונה על כל החטאים והמקומות והממונים שעליהם. ואם חזר בתשובה מה כתוב, מחיתי כעָב פשעיך, שנמחו רשימות כל חטא וחטא של הרשעים ממקומות שלהם בגיהינום.

רעו) ויש חטאים רשומים למעלה ולא למטה בעוה"ז. ויש שרשומים למטה ולא למעלה. ויש שרשומים למטה ולמעלה. אם החטאים נמחים למטה בעוה"ז שעושה תשובה, נמחים למעלה אחר שעושה תשובה. רשע עוונותיו חקוקים לו על עצמותיו, צדיק זכויותיו חקוקות לו על עצמותיו, כדי שיהיו רשומים בין בעלי העבירה להכיר אותם בהם. וקול יוצא עליו, זה הוא רשע, ישרפו עצמותיו בגיהינום.

רעז) נשמות של הרשעים הן המזיקים שבעולם. והדין שלהן, שנשמתם נשרפת ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. ובמה הן נשרפות? באש הכיסא, המלכות. כמ"ש, כיסאו ניצוצי אש וגלגליו אש שורף, שבאש של ארבע חיות אש, המסבבים את כיסא דין, אדני, שנאמר עליו, דין המלכות, דין.

חזרה לראש הדף
Site location tree