אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / חטאתי אודיעֲך

חטאתי אודיעֲך

שלח) חטאתי אודיעֲך ועווני לא כיסיתי, אמרתי, אודה עֲלֵי פשעַי לה'. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני מלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקב"ה, הקב"ה מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין.

שלט) כש"כ אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. וע"כ, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. וע"כ כתוב, זובח תודה יכבדנני. יכבדנני ולא יכבדני, כי שני כְבוֹדים למעלה ולמטה, בעוה"ז ובעוה"ב.

שמ) מהו שאומר, חטאתי אודיעך ועווני לא כיסיתי, ואח"כ אומר, אודה עלי פשעי לה'. לך, היה צריך לומר?

שמא) אלא דוד, כל דבריו ברוח הקודש אמרם. ולמלכות שמים אמר, משום שהיא שליח, ממטה למעלה, הפתח לספירות עליונות. והאדם צריך לכנוס בה תחילה, וממעלה למטה, שהשפע מספירות העליונות היא מקבלת אותו ומשפעת למטה. ומי שצריך למלך, מודיע לה תחילה. וע"כ, חטאתי אודיעך, זה אמר למלכות שמים. ועווני לא כיסיתי, מִצַדיקו של עולם, יסוד דז"א. אמרתי אודה עלי פשעי לה', זה מלך הקדוש, ז"א, שכל השלום שלו. והשלום שצריך האדם להביא לפניו הוא בהודאה, שיתוודה על חטאיו, כי שלָמים כך מתקרבים בהודאה, שכתוב, על זבח תודת שלָמָיו. ואתה נשאת עוון חטאתי סלה, זהו למעלה באו"א עילאין, שהם המקום שעתיק, הכתר שורה בו. וע"כ מקרא זה אחוז בכל, במלכות, וביסוד, ובת"ת, ובאו"א עילאין, שבהם שורה הכתר.

שמב) מי שמבקש בקשה מן המלך, צריך לייחד את השם הקדוש ברצונו, ממטה למעלה, ממלכות עד הכתר, וממעלה למטה, מכתר עד מלכות. ולקשר הכל בייחוד אחד בא"ס, בייחוד הזה יכלול בקשתו. מי הוא חכם לבקש בקשתו כדוד המלך, שהיה שומר פתח המלך, שהיה מרכבה להמלכות, הנקראת פתח המלך. כך הוא, וע"כ התורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש, כדי שנדע ללכת אחריו. כמ"ש, אחרי ה' אלקיכם תלכו.

חזרה לראש הדף
Site location tree