אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק א' / ויִמָנַע מרשעים אורם

ויִמָנַע מרשעים אורם

לד) מה זה שכתוב, לך לך מארצך וממולדתך? כיוון שכולם יצאו מאור כשדים ללכת אל ארץ כנען, למה לא נאמר לו שכולם ילכו?

לה) כי הגם שתרח היה עובד עבודה זרה, אבל כיוון שנתעורר בהתעוררות יפה לצאת עם אברהם, והקב"ה חפץ בתשובת הרשעים, והוא התחיל לצאת. למה לא כתוב, לכו לכם? למה רק לאברהם לבדו נאמר, לך לך?

לו) כשתרח יצא מאור כשדים, לא היה זה כדי לעשות תשובה, אלא רק להינצל יצא, כי כל אנשי ארצו היו רוצים להורגו. כי אחר שראו שאברהם ניצל מכבשן האש, היו אומרים לתרח, אתה הוא שהיית מטעה אותנו בפסילים הללו, והיו רוצים להורגו. ומשום הפחד מפניהם, יצא תרח. ולפיכך, כיוון שהגיע לחרן, לא יצא עוד משם, כי כתוב, וילך אברם, וילך איתו לוט. ואילו תרח לא נזכר בכתוב.

לז) אלא כתוב, ויִמָנַע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר. וימנע מרשעים אורם, זה נמרוד ובני דורו, שיצא אברהם מהם, שהוא היה אורם. וזרוע רמה תישבר, זהו נמרוד.

לח) פירוש אחר. ויִמָנַע מרשעים אורם, זהו תרח ובני ביתו. אורם, זהו אברהם. כי האור לא כתוב אלא אורם, שהיה עימהם, אברהם שהיה עימהם, ויצא מהם. זרוע רמה תישבר, זהו נמרוד, שהיה מטעה אחריו כל בני העולם. ומשום זה כתוב, לך לך, כדי להאיר לך, ולכל אלו שיצאו ממך, מכאן ואילך.

לט) לאחר שאברהם יצא, לא ראו יותר אור. שכתוב, בהיר הוא בשחקים, סובב על אברהם, שרצה הקב"ה להדביק את אברהם באור העליון, שיאיר שם.

מ) ורוח עברה ותְטַהֲרֵם, סובב על תרח ובני עירו, כי אח"כ חזרו בתשובה, תרח וכל בני עירו. שכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הרי שבני עירו עשו תשובה. תרח עשה תשובה, כמ"ש, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. ואם תרח לא היה עושה תשובה, לא היה אומר הקב"ה לאברהם, שיבוא אל אבותיו בשלום.

חזרה לראש הדף
Site location tree