אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק א' / ויהי ריב בין רועי מקְנה אברם ובין רועי מקְנה לוט

ויהי ריב בין רועי מקְנה אברם ובין רועי מקְנה לוט

קעד) ויהי ריב בין רועי מקְנה אברם ובין רועי מקְנה לוט. רִב כתוב חסר י', מורה שלוט רצה לחזור לעבודה זרה, שיושבי הארץ עבדו. וסוף הכתוב מוכיח זה, שכתוב, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. שזה מלמד, שלוט היה רוצה לעבוד עבודה זרה כמותם. ומה שאומר רִב חסר י', מורה על עבודה זרה. כמ"ש, ורַב יעבוד צעיר. וכן עישו אמר ליעקב, יש לי רָב. ויעקב אמר לו, יש לי כל. וכן הוא, וערב רב עלה איתם.

קעה) ומאין נשמע שלוט חזר לסורו לעבודה זרה? שכתוב, ויסע לוט מקדם, מקדמונו של עולם.

קעו) כיוון שידע אברהם אשר לוט נטה ליבו אחר עבודה זרה, מיד, ויאמר אברם אל לוט, היפרד נא מעליי, אין אתה כדאי להתחבר עימי. אז נפרד אברהם ממנו, ולא רצה עוד ללכת להתחבר עימו. כי כל מי שמתחבר לרשע, סופו ללכת אחריו ולהיענש בשבילו.

קעח) וע"כ לא רצה אברהם ללכת עם לוט. ועכ"ז לא רצה לוט לחזור מחטאו. אלא כמ"ש, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויסע לוט מקדם. שפירושו, שנסע מקדמונו של עולם, ולא רצה להידבק באמונה השלמה, כמו אברהם.

קעט) אברם ישב בארץ כנען. ארץ כנען, הנוקבא. ישב בארץ כנען, כדי להידבק במקום האמונה, בנוקבא, ולדעת חכמת ריבונו. ולוט ישב בערי הכיכר וַיֶאֱהַל עד סדום. כלומר, שנתחבר עם רשעי עולם האלו, שיצאו מהאמונה, שכתוב עליהם, ואנשי סדום רעים וחַטָאים לה' מאוד. כל אחד נפרד לדרכו כראוי לו, אברהם לקדושה ולוט לרשעי עולם.

בשביל זה, אשריהם החברים, שעוסקים בתורה יום ולילה, והתחברותם הוא בהקב"ה, שעושים כמעשה אברהם ולא כמעשה לוט. ועליהם כתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.חזרה לראש הדף
Site location tree