אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / וירא ישראל את בני יוסף

וירא ישראל את בני יוסף

פח) וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה. מי ילד לי את אלה? ישראל למטה ראה שיבואו בני ישראל לפניו, בעת שיבואו מעֵילם ומשִׁנְער ומחֲמָת ומאיי הים, ויתקבצו כולם, ויהיו עם רב. תאמר השכינה, מי המה כולם, אם אין בהם פסול מבנים נוכרים? ויאמרו לו, אנחנו כולנו מבניך ואין בֵן נוכרי עימנו, כי יתפרשו זה מזה, שהערב רב יתפרדו מישראל, וימולו יחד ויתגיירו, וישובו הגֵרים עִם ישראל ויהיו ביחד.

פט) כי ירחם ה' את יעקב ובחר עוד בישראל. כשישובו הבנים לארצם, ותהיה בהם אהבה, יהיה ה' אחד ושמו אחד. ואז יתחברו גֵרים עִם ישראל, ויהיו להם כסַפַחַת בבשרם.

צ) למה הם כספחת? אמר רבי שמעון, על גבולי הארץ, הוא המדובר, כי כל אחד יהיה חפצו לדור בא"י, ויתראו הדיירים מחוץ לגבול. כמ"ש, ויתדותיך חזקי. שהיתדות, שהיו עימך מקודם לכן, מעת הגלות, חזֵק אותם ותקֵן אותם, יותר מכל שאר העמים, כביכול כמו שראית לחזק אותם, כשהיית בכל העמים האחרים, בגלות בין העמים, והגֵרים יהיו רבים.

כי כל ההבדל בין ישראל לעמים הוא באחיזת ישראל בקו אמצעי, המגביל קומת השמאל ומייחד אותו עם קו הימין, שזה גבול ישראל. אבל שאר העמים אחוזים בקו שמאל, ואינם רוצים בגבול הקו האמצעי. ובגמה"ת יתרחב גבול המסך הזה מקומת מ"ה (45) לקומת ע"ב (72). ואז כתוב, הרחיבי מקום אוהלך, האריכי מיתרייך. כי יתרחב גבול א"י מקומת מ"ה לקומת ע"ב. ועכ"ז מסיים הכתוב ויתדותייך חזקי, הגבולות, מטעם שכתוב, כי ימין ושמאל תפרצי וזרעך גויים יירש.

הגויים שיתגיירו וידורו בא"י, משום ששורשם לא מזרע ישראל, יש לחשוש מהם, שלא יפרצו את הגבול לגמרי, שלא ירצו לקבל עליהם גם המסך דע"ב הגדול. ולפיכך צריכים לחזק את היתדות, הגבולות. כי יתד האוהל עושה גבול לרוחב האוהל, כמ"ש, ויתדותיך חזקי, כי ימין ושמאל תפרצי וזרעך גויים יירש.

ולכן אמרו על גבולות הארץ, שע"כ נחשבים הגֵרים כספחת מחמת הגבולות של הארץ. שכל אחד יהיה חפצו אז לדור בא"י, שכל הגֵרים מכל הגויים יבואו ויתיישבו בא"י, כמ"ש, כי ימין ושמאל תפרצי וזרעך גויים יירש. וע"כ שהגֵרים יפרצו הגבול של הארץ ויתראו מחוץ לגבול, מכוח שורש אבותיהם, שאינם חפצים בשום גבול. ולכן כתוב ויתדותיך חזקי. רוצה לומר שהיתדות, שהיו עימך מקודם לכן, מעת הגלות, חזֵק אותם ותקֵן אותם, יותר מכל שאר העמים, שיחזקו הגבול שיהיה חזק, ששאר העמים לא יפרצו אותו. ומה שאומר שהיתדות, שהיו עימך מקודם לכן, הוא משום שבעת גמה"ת, לא יהיה להם אז עוביות, שיוכלו להעלות מ"ן למסך וגבול, וע"כ צריכים אז להשתמש בעוביות שהיה להם מקודם לכן, כדי להעלות מ"ן למסך וגבול, שכביכול צריכים כל כך לחזק את היתדות, המסכים, כבעת שהיו בגלות בעמים אחרים, כי אחר גמה"ת לא יהיה עוביות מספיק למסך וצריכים להשתמש בעוביות שהיה להם בזמן הגלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree