אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / שני גמלים [תרי גמלי]

שני גמלים [תרי גמלי]

קכ) מיום שיצא רבי שמעון מן המערה, לא נתכסה שום דבר מהחברים. והיו מסתכלים בסודות העליונים ונתגלו בהם, כאלו ניתנו באותה שעה בהר סיני. אחר שמת רבי שמעון, ויִסָכרו מעיינות תהום וארובות השמים. שנסתמו מעיינות החכמה. והיו החברים הוגים דברים, ולא עמדו בהם לדעת סודם.

קכא) כי יום אחד ישב ר' יהודה על פתחה של טבריה. וראה שני גמלים שהיו מסלקים מעל כתפיהם חבילה של בגדי צמר יקרים. נפל המשא של בגדי הצמר, ובאו ציפורים על המקום שהמשא היה צריך לנפול, ומטרם שהבגדים הגיעו אֲליהם נבקעו הציפורים.

קכב) אח"ז באו כמה ציפורים, והיו הולכים על הציפורים שנבקעו, ושכנו על הסלע ולא נבקעו. והיו צווחים אל הציפורים, כדי להרחיקם מהציפורים הנבקעות, ולא היו נפרשׁים מהם. שמעו קול אחד, העטרה שעל העטרות שורה בחושך, ואדונה בחוץ.

קכג) סדר התפשטות המוחין בג' הנקודות חולם שורוק חיריק:

חולם, האורות דו"ק בלי ראש, הנשארים אחר בקיעת המדרגה מכוח עליית המלכות לבינה, אורות חסדים, קו ימין.

שורוק, חזרת חצי המדרגה למקומה, ששוב יוצאים בה אורות דג"ר, אלא שנבחנים לג"ר דאחור, להיותם חכמה בלי חסדים, שאינה יכולה להאיר, ולפיכך בהופעת ג"ר הללו קופאים כל האורות שבמדרגה ונעשתה חושך, וזה קו שמאל.

חיריק בא לתקן את קו השמאל, שיתכלל ויתאחד עם קו הימין, וע"כ מעלה המסך דבחי"א, הממשיך שוב ו"ק בלי ראש, ואז נכנע הקו שמאל ומתייחד עם הימין, והחכמה נתלבשה בחסדים שבימין, ויוצאים בזה ג"ר דפנים.

נקודת החיריק, קו אמצעי, יוצאת ג"כ בג' סדרים חולם שורוק חיריק. קודם מתגלה השורש דמסך דחיריק, מסך דמנעולא, מצ"א, שאין קו שמאל נכנע זולתו, ואז נאבדים תכף הג"ר דאחור מקו שמאל. אמנם בגילוי מסך הזה, אינו ראוי עוד לקבל ג"ר לעולם. וע"כ צריכים למתקו שוב ע"י עליית המלכות לבינה. ואז מתגלה נקודת החולם דקו אמצעי, מלכות ממותקת. ואע"פ שגם היא ו"ק בלי ג"ר, אמנם ו"ק הללו כבר ראויים לקבל ג"ר, להיותם במסך דמפתחא. ואח"ז מתגלה נקודת השורוק, ג"ר דאחור וקיפאון האורות, להיותן חכמה בלי חסדים. ולבסוף נעשה שוב הזיווג על מסך דחיריק בבחי"א, ע"י עליית מ"ן, ואז מתייחדים הקווים דימין ושמאל זה בזה, ומתלבשת החכמה בחסדים, ויוצאות ג"ר דפנים. הרי שנקודת החיריק, קו האמצעי, מחויב ג"כ לצאת על ג' הנקודות: חולם, שורוק, חיריק.

נשמות, שמשוקעות בשליטת קו השמאל, נקודת השורוק, קיבלו צורת גמלים, שנקרא גמל נושא משא כבד, כי כל המדרגות הנעלות, שהיו לנשמות האלו, קפאו וחשכו, ולא יכלו ליהנות מהן, עד שהיו עליהן למשא כבד, שכל מגמתם הייתה, רק איך להיפטר מהן. ולפיכך נדמו לגמלים, כי הגמל, אפילו יישא על גבו כל אוצרות הון, ימאס בהם ויהיו עליו למשא, מטעם, שאין לו עניין ליהנות מהם.

וכתוב, וראה שני גמלים שהיו מסלקים מעל כתפיהם חבילה של בגדי צמר יקרים, כי הוא ראה אותן הנשמות, שנגלה עליהם המסך דחיריק, כדי להצילן משליטת השמאל, ולייחדן בימין. שראה הנשמות, בעת שמסלקים ומשליכים מעצמם את בגדי הצמר היקרים, את המדרגות שקפאו עליהם והיו עליהם למשא, וע"י הופעת המסך דחיריק בבחינת השורש, מסך דצ"א, המחזיר את קו השמאל לו"ק, נפלו מהן בגדי הצמר היקרים, המדרגות דג"ר, שהיו למשא. ונזדמנו ציפורים למקום, מדרגות ג"ר, הנמשכות מכלים דאמא, בינה, שאין הפגם של נפילת המשא מגיע אֲליהם. ואע"פ שאין הפגם של נפילת המשא מגיע אליהם, מ"מ נתבקעו, שנגלה עליהם המיתוק של עלייה לבינה, שעלייה זו מבקיעה המדרגות לשני חצאים, שכו"ח עם אורות דנ"ר נשארים במדרגה, ובינה ת"ת מלכות נופלים למטה ממדרגה, שזה גילוי נקודת החולם מחדש בקו אמצעי. שע"י זה נעשות שוב ראויים לקבל ג"ר.

ולאח"ז שקיבלו הקטנות דחולם, נעשו ראויים לקבל ג"כ את ג"ר דאחור, נקודת השורוק דקו אמצעי. ע"כ כתוב, אח"ז באו כמה ציפורים, שהלכו על גבי ציפורים הראשונים שנבקעו, שג"ר של ציפורים החדשים נסמכו על בחינת הבקיעה, שהייתה בציפורים הקודמים, כי לולא בקיעתם, לא הייתה מציאות לגילוי ג"ר הללו דנקודת השורוק. שהיו שוֹרות בסלע, ששוב קפאו אורותיהם ונעשו כמו סלע, כטבע נקודת השורוק.

בכדי להחזיר את זו"ן מבחינת אחוריים, צריכים לנקודת החיריק דקו אמצעי, המחזיר ג"ר דפנים אל הנשמות. גם הוא תיקון, המחזיר לז"א חסדים בפנים ובאחור. וע"כ מסתלקים ממנו אז כל השערות, מפנים ובאחור. שערות הם דינים, מלשון סערות. שצריכים להעביר את הסערות והדינים מראש ז"א מפנים ומאחור, כי צריכים להעביר את כל הדינים מז"א ולתת אותן אל הנוקבא. ואח"כ מזדווגים ז"א ונוקבא יחד, ואז מסתלקים השערות גם מהנוקבא. אבל רק מג"ר דפנים, ששם הזיווג עם ז"א דפנים. אבל בג"ר שלה דאחור נשארים כל הדינים, כדי להעניש את הרשעים, שרוצים לינוק מג"ר דאחור הללו.

חזרה לראש הדף
Site location tree