אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / לי הכסף ולי הזהב

לי הכסף ולי הזהב

קכט) כתוב, והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן, ואת תולעת השני, ואת השש. ואילו כסף לא כתוב. והרי בנדבת המשכן כתוב זהב וכסף. וג"כ נחושת לא כתוב. אע"פ שכסף ונחושת היו בחשבון נדבת המשכן, וכאן בבגדי כהן גדול אינם נזכרים.

קל) יש זהב שקודֶם מכסף, בינה, כמ"ש, מצפון זהב יֶאֱתֶה. בנדבת המשכן כתוב זהב וכסף, שהזהב חשוב במעלה מכסף, חסד דז"א. ויש זהב שהוא למטה מכסף, גבורה דז"א. שנקרא ג"כ זהב, כמ"ש, לי הכסף ולי הזהב נאום ה'. שהבינה, שנקרא הויה, אומרת, לי הכסף, חסד דז"א, ולי הזהב, גבורה דז"א. כמ"ש, השמים שמים להויה. השמים, ז"א. שמים להויה, הם מבינה, הנקראים הויה. לי הכסף ולי הזהב נאום הויה, ג"כ בינה, שאומרת, לי חו"ג דז"א, הנקראים כסף וזהב, שממני הם נמשכים.

קלא) כלי הקודש, בגדי כהן גדול, כמ"ש, בגדי קודש הם. שהם כעין או"א, הנקראים קדושים, כי כהן גדול הוא בחינת אבא עילאה, וע"כ הבגדים שלו נקראים בגדי קודש.

קלב) כהן גדול למעלה, אבא, כהן גדול למטה, כנגדו. וע"כ, לבושי כבוד של מעלה של אבא, כנגד לבושי כבוד של כהן גדול למטה. ולפיכך כמו שאבא הוא קודש, כן כהן גדול הוא קודש. וכמו שבגדי כבוד של אבא הם בגדי קודש, כן בגדי כבוד של כהן גדול הם בגדי קודש. אין בבגדי כהן גדול כסף ונחושת, משום שהם מיוחסים למקום אחר, ואינם כנגד או"א עילאין. שכתוב, כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף. וכתוב, ואדְניהם נחושת, שהם כלי שימוש בשביל המשכן, הנוקבא דז"א, להשתמש בהם.

קלג) אבל בלבושי כבוד של כהן גדול אין להשתמש לשום אדם, ששמן משחת קודש על ראשו, כי בלבושים האלו דומה לכעין של מעלה, לאבא עילאה. ע"כ כתוב בהם רק זהב, בינה עילאה שממנה בגדי אבא עילאה, ולא כסף ונחושת, שהם מזו"ן, שאינם כלל בחינת כהן גדול, אלא לבחינת עמודי החצר.

חזרה לראש הדף
Site location tree