אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ב' / ההר הנורא [טורא דחילא]

ההר הנורא [טורא דחילא]

תכג) אמר רבי יוסי, הר זה נורא הוא, נלך ולא נתעכב כאן, משום שהר הזה נורא הוא. אלא מי שהולך יחידי בדרך, מתחייב בנפשו. אבל שלושה לא. וכל אחד ואחד מהשלושה ראוי להגן, שלא תסתלק מהם השכינה.

תכד) שלא יסמוך אדם על הנס. מאין לנו? משמואל, שכתוב, איך אלך ושמע שאול והרגני. והרי ראוי היה שמואל לנס יותר משלושה? אלא ששמואל היה אחד, וודאי שישמע שאול ויהרגו. אבל לשלושה ההיזק אינו ודאי, משום שמזיקים, שדים, לשלושה אינם נראים ואינם מזיקים.

תכה) וכתוב, המלאך הגואל אותי מכל רע. אשר גאל, היה צריך לומר? הגואל, משום שנמצא תמיד עם האדם ואינו סר מאדם צדיק לעולם.

המלאך הגואל זהו השכינה, שהולכת עם האדם תמיד, ואינה סרה ממנו כל עוד שהאדם שומר מצוות התורה. וע"כ יהיה האדם נזהר, שלא יצא יחידי בדרך. מהו יחידי? שצריך האדם להיזהר לשמור מצוות התורה, כדי שלא תסתלק השכינה ממנו, ויוכרח ללכת יחידי, בלי זיווג עם השכינה.

תכו) כשהאדם יוצא לדרך, יסדר תפילתו לפני אדונו, כדי להמשיך עליו את השכינה. ואח"כ יצא לדרך. ונמצא זיווג השכינה, לגאול אותו בדרך, ולהצילו בכל מה שצריך.

תכז) כתוב ביעקב, אם יהיה אלקים עימדי, זהו זיווג השכינה. וּשמָרַני בדרך הזה, לגאול אותו מכל רע. ויעקב יחיד היה בעת ההוא, והשכינה הלכה לפניו. כש"כ החברים, שיש ביניהם דברי תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree