אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק ב' / כי עימךָ מקור חיים

כי עימךָ מקור חיים

קסה) כי עימךָ מקור חיים, באורך נראה אור. כי עימך מקור חיים, זהו שמן העליון הנמשך ואינו נפסק לעולם, השורה בתוך חכמה העליונה על הכל. כמ"ש, כי עימך, ששורה עימך באהבה שעל הכל, ואינו נפרד ממך לעולם. מקור חיים, בינה, כי חו"ב דבוקים יחד, בזיווג שאינו נפסק לעולם. ונקראת הבינה מקור חיים, משום שהיא המקור והמעיין של החיים, שהוא השפעת החכמה, חיים. להוציא החיים מן החכמה, בשביל האילן העליון, ז"א, ולהדליק הנרות של המלכות. וע"כ האילן, ז"א, נקרא עה"ח. אילן הנטוע ונשרש במקור החיים, בינה.

קסו) וע"כ כתוב, באורך נראה אור. באורך, זהו האור הגנוז לצדיקים לעת"ל. שכתוב, וירא אלקים את האור כי טוב. ומאותו האור עתידים להתלבש נר"ן האלו בנר"ן הבהמיים של האדם, ישראל, להאיר לעוה"ב.

קסז) כי עימך מקור חיים, זהו הקב"ה, אילן העליון, ז"א, באמצע הגן, מלכות, הכולל כל הצדדים, הכולל ימין ושמאל. משום שאחוז בו מקור חיים, בינה, ומעטרהו בעטרות עליונות מסביב הגן. כי הגן, המלכות, מלבישה את ז"א ומסבבת אותו. ואז ז"א מקבל המוחין דג"ר, עטרות, מבינה. שהיא כמו אם, המעטרת את בנה על הכל. כמ"ש, צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אימו. וע"ז כתוב, כי עימך מקור חיים, באורך נראה אור.

קסח) כי עימך מקור חיים. זהו הכהן הגדול למעלה, חסד דז"א, וכנגדו הכהן הגדול למטה, בעוה"ז. וע"כ ממשיך הכהן, חסד, שמן המשחה העליון הקדוש, חכמה, למטה, למלכות, ומדליק הנרות שלמעלה, ז"ס חג"ת נהי"מ, כי כהן הגדול, חסד, שלם בשלמות ז' ימים העליונים, חג"ת נהי"מ, להתעטר על כל הספירות. כי החסד כולל בתוכו כל ז"ס.

קסט) כנגד זה שלמעלה, יש ז' ימי מילואים להכהן שלמטה, בעוה"ז, כדי שיימצא הכל כעין שלמעלה. וע"כ נקראים ימי מילואים, ימי ההשלמה, כדי שיושלם הכהן, חסד, בשאר ימים אחרים, של ז"ס, כדי להשלים ז"ס ביחד. וע"כ נקראים אלו ימי מילואים, משום ששאר ספירות האחרות התאחדו בו. שאם הכהן מתעורר להשפיע, מתעוררות עימו גם שאר ספירות האחרות להשפיע, מתוך שהן התאחדו עימו יחד.

קע) ומשום זה כתוב, ומפֶתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאות, ימי מילואיכם. ז' ימים, כדי להשלים ז"ס, אז מתעטר הכהן למטה לגמרי כעין שלמעלה, כדי שבשעה שהכהן שלמטה יתעורר, יתעורר על ידו הכל למעלה, כל ז"ס, ותימצאנה הברכות למעלה ולמטה.

קעא) מה השינוי שמשה, ת"ת, משח את אהרון, חסד, הגבוה מת"ת? אלא משום שהוא בן לאותו מקור החיים, בינה. וכתוב, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ומשה שימש כל אלו ז' ימי מילואים להשרות הכל עם אהרון.

משה הוא בן הבינה, דעת, כלומר, ת"ת שעלה והכריע בין ב' קווים של הבינה, ונעשה שם הדעת, וייחד אותם זה בזה, והאיר אותם. שמשום זה, כיוון ששלושה יוצאים מאחד, שיצאו ג' קווים בבינה, חב"ד, אחד עומד בשלושתם, יצאו ג' קווים חג"ת והתפשטו גם בת"ת. ונמצא שמשה, בן הבינה, דעת, גבוה מחסד. שהחסד הוא התפשטות שלו, נקרא ימין משה, קו ימין שלו. כמ"ש, מוליך לימין משה. וע"כ שימש משה בז' ימי מילואים, כדי להשרות הז"ס, מן הדעת, על אהרון.

קעב) ז' אורות נבראו מטרם שנברא העולם: אור תורה, אור גיהינום, אור גן עדן, אור כיסא הכבוד, אור ביהמ"ק, אור תשובה, ואור המשיח, שהם ז"ס דבריאה, חג"ת נהי"מ. ז' אורות ונרות, ז"ס, התאחדו באהרון, והוא הדליק את הנרות, והמשיך מז' נרות שלמעלה לז' נרות שלמטה.חזרה לראש הדף
Site location tree