אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק א' / משה אהרון ושמואל

משה אהרון ושמואל

תד) אהרון זכה לכהונה ונבואה, מה שלא זכה כוהן אחר. האם זכריה לא היה כוהן ונביא, שכתוב עליו, אם יהרג במקדש ה' כוהן ונביא? אלא הנבואה הייתה לצורך שעה ולא לדורות. שכתוב, ורוח אלוקים לבשה את זכריה. למה אתם עוברים את מצוות ה' ולא תצליחו. כלומר לצורך שעה בלבד. ירמיהו, כתוב בו, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, האם היה כוהן ונביא, וכן אחרים, ולאו דווקא אהרון? אלא כולם לא זכו לנבואה וכהונה כאהרון, כי אהרון זכה בנבואה עליונה על כל שאר הכוהנים, וזכה בכהונה עליונה, על כולם, כי היה כוהן גדול.

תה) משה זכה לנבואה ושימש בכהונה עליונה, בז' ימי מילואים. וכן שמואל זכה בשניהם, כמ"ש, וייקח שמואל טלה חלב אחד ויעלהו עולה. כמו משה שהיה קורא והקב"ה ענהו מיד, אף שמואל כתוב בו, הלוא קציר חיטים, היום אקרא אל ה' וייתן קולות. אבל לא עלה למדרגה עליונה כמו משה. כמו אהרון שהיה משמש לפני הקב"ה, אף שמואל היה משמש לפני הקב"ה, אבל לא עלה בשימוש העליון, להיות כוהן גדול, כמו אהרון.

תו) שלושה הם, שהיו נביאים נאמנים ושימשו בכהונה: משה, אהרון, שמואל. ואל תאמר, שמואל לא המשיך בכהונה, אבל אחר היה ששימש בכהונה, והוא ירמיהו, שהיה כוהן. שכתוב, מן הכוהנים אשר בענתות. מן הכוהנים היה, אבל לא שימש בכהונה. ושמואל בימי עלי שימש, שכתוב, והנער שמואל משרת את ה' לפני עלי. ומשה שימש זמן אחד, כל אלו ז' ימי מילואים.

תז) שמואל זכה למדרגת נער, מוחין פנים קטנות מהכרובים, שכתוב, והנער נער. ושמואל משרת את פני ה', נער חגור איפוד. ומשום שעומד במדרגה זו, ודאי הוא כמשה ואהרון, כי מי שלוקח מדרגת נער וזוכה בו, זוכה באלו מדרגות העליונים שזכו בהם משה ואהרון.

חזרה לראש הדף
Site location tree