אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק א' / להשיב אבדה

להשיב אבדה

שעב) המצווה שלאח"ז, להשיב אבדה. ואחריה להשיב הגזל. אמר רבי שמעון למשה רבנו, הקב"ה עתיד להחזיר לך אבדה, שאיבדת מחמת הערב רב. וזו היא הכלה שלך, המלכות. כי משה הוא בעלה דמטרוניתא. כי בזמן שהערב רב עשו את העגל, נפלה הכלה שלך. כמ"ש, וישלך מידיו את הלוחות. הרומזים על המלכות.

שעג) וכתוב בך, לך רד. רומז ירידה שלך בגלות הרביעית. לך פירושו, כמו לך לך מארצך, לגלות. בשם משה יש ש', שבה ג' קווים. כאן בג' קווים של הש' נרמז לך, לך ג' פעמים בגלות. ובגלות הרביעי, רד, בשביל בת יחידה שלך, המלכות, כלה שלך, שנפלה. כמ"ש בגלות רביעית, נפלה לא תוסיף קום. ומיד שאתה תרד בשבילה, תקום עימך. כי לא תוסיף קום, מעצמה, אלא ע"י בעלה, משה. וזהו השבת אבדה שלך.

שעד) שלא לחינם נגלה לך התורה יותר מכל ישראל, ועלתה אליך כמים של הבאר שעלו אליך ולא אל האבות, ולא לשום אדם. כי הבאר, המלכות, מכירה אדוניה. ותורה זו, כתוב עליה, ומשָם בארה היא הבאר אשר אמר ה' למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. הבאר היא מלאה, ומימיה אינם יוצאים לחוץ. והיא באר מים של התורה, שהתורה נקראת מים, שהוציאה כל המים, כל התורה. וכל המים שבעולם נכנסים בה ומימיה אינם יוצאים לחוץ, אלא הם מכונסים בתוכה.

שעה) והיא באר, שאפילו כל בני העולם ישאבו ממנה מים, ואפילו כל ענני העולם, לא יחסירו ממנה אפילו כחוט השערה. משום שבאר הזו אין לה סוף, והיא יותר עמוקה מן התורה, כמ"ש, ורחבה מִני ים. ומי ששואב מים בכד של הבאר, כ"ד (24) ספרי הקודש, הוא בולע כל החכמות שבעולם, כש"כ הבאר עצמו.

שעו) וכן עתיד הקב"ה להשיב לך הגזילה שלך, שהוא המטה, שכתוב בו, ויגזול את החנית מיד המצרי, שעליך כתוב איש מצרי. ובגלות שלך ובגלגול שלך, שיש בכל דור התפשטות של משה, יפריש לך ערי מקלט להצילך מכמה שרודפים אחריך, שאין להם סוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree