אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / עולמות עליונים / חלק ג' / קטנוּת עולם הנקודים
קבלה לעם

קטנוּת עולם הנקודים

פרצוף נקודות דס"ג ירד מתחת לטבור הכללי כדי לטפל במלכות. התחברותו עם מלכות הותירה בו התרשמות ממנה, כך שלאחר צמצום ב' נותרו בס"ג שני סוגי רשימות:

אלה הנתונים שנותרו בס"ג לאחר פעולת בינה ומלכות זו על זו.

 

שרטוט מס' 10

רשימות ב/א המצומצמות הן רשימות מפרצוף בינה המצומצם, ורשימות ד/ג מורות על הסיבה לצמצומו, על חלקה של מלכות בצ"ב. כמו כל רשימו אחר, גם הרשימות הנותרות לאחר צ"ב דורשות מהרצון לממשם – לאחר סדרת הפעולות המתרחשות מתחת לטבור דגלגלתא וצמצום ב' עולות הרשימות האמורות לפה דראש דס"ג ודורשות מילוי.

זוג הרשימות הראשון שדורש מילוי הוא רשימות ב/א המצומצמות. "מצומצמות" פירושו, שהן אינן דורשות לקבל מילוי לכל הפרצוף. לאחר צמצום ב' אסור להן לבקש מילוי לכל הפרצוף. הן רוצות להתמלא רק בכלים, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה וחלק מתפארת – הכלים המכונים "גלגלתא ועיניים" (ג"ע). המקום שבו מסתיימים כלים אלה מכונה "פרסא", שם נעשה ההפסק.

ראש דס"ג מגיב לדרישת הרשימות ובמקום לעשות זיווג בפה שלו, זיווג הממלא את כל הכלים, הוא עושה זיווג רק על חלק מהראש במטרה למלא את הכלים של גלגלתא ועיניים בלבד. לשם כך נחלק הראש עצמו לג"ע ולאח"פ:

ראש דס"ג עושה אפוא זיווג על רשימות ב/א המצומצמות בג"ע דראש, במקום המכונה "נקבי עיניים" (נ"ע), וכתוצאה מהזיווג מתפשט האור מתחת לטבור וממלא את הכלים של ג"ע בלבד (ראו שרטוט מס' 11).

 

שרטוט מס' 11

הפרצוף היוצא על רשימות ב/א המצומצמות נקרא "פרצוף נקודים בקטנוּת" – "נקודים", מפני שהוא יוצא על הרשימות הנותרות מפרצוף נקודות דס"ג, ו"קטנוּת" מפני שהוא משתמש רק בכלים דהשפעה. למרות היותו פרצוף אחד בלבד, נקרא נקודים בשם "עולם". הוא נקרא כך על שם העתיד, שכן בעתיד יעלו זוג הרשימות השני, רשימות ד/ג, אל ראש הס"ג וייעשה עליהם זיווג על קומה שלמה.

המבנה של פרצוף נקודים מיוחד מאוד. הוא נחלק לשלושה חלקים:

1. כתר.

2. חוכמה ובינה, הנקראים "אבא ואמא" (או"א).

3. זעיר אנפין ומלכות, המכונים גם "זעיר אנפין ונוקבא" (זו"ן).

כפי שראינו, בכל חלק קטן ביותר מהפרצוף שפועל כלפי חלק אחר יש עשר ספירות. גם בכל חלק מפרצוף הנקודים: כתר, או"א וזו"ן, יש עשר ספירות. אלא שבכל אחד מן החלקים של פרצוף הנקודים ובכל ספירה וספירה של פרצוף זה עובדים רק עם החלקים השייכים לגלגלתא ועיניים. כלומר, בכל חלק בנקודים יש עשר ספירות, אך משתמשים בו רק בכתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה וחצי תפארת.

לכן אם נבדיל את כל החלקים שעובדים בכתר דנקודים מהחלקים שאינם עובדים, נמצא שג"ע שלו פועלים, והאח"פ שלו אינם פועלים. כך גם באו"א – ג"ע נמצאים בפעולה, ואח"פ אינם פועלים. וכמוהם הזו"ן – ג"ע שלהם נמצאים בפעולה, והאח"פ שלהם, המצוי מתחת לפרסא, אינו פועל (ראו שרטוט מס' 12).

 

שרטוט מס' 12

את המבנה של עולם הנקודים בקטנות אפשר לתאר גם כך:

 

שרטוט מס' 13

בשרטוטים 11 ו-12 אפשר לראות, כי חלקו התחתון של כל פרצוף עליון בנקודים נמצא בתוך חלקו העליון של הפרצוף התחתון. חלקו התחתון של כתר, האח"פ של כתר, נמצא בחלקו העליון של או"א, בג"ע שלהם, והאח"פ של או"א נמצא בתוך ג"ע של זו"ן.

החלוקה המיוחדת הזו של פרצופי הנקודים גורמת ליצירת קשר בין הפרצוף העליון לפרצוף התחתון. הקשר בין הפרצוף העליון לפרצוף התחתון נמשך עד לעולם שלנו, עד אלינו, כך שגם בנו נמצא חלק מהפרצוף העליון.

אם אדם מגלה בתוכו, בכלי הרוחני שלו, את החלקים ג"ע ואח"פ, אז בתוך ג"ע שלו הוא יוכל לגלות את האח"פ של העליון. זהו גילוי בעל חשיבות עצומה, שכן הוא מאפשר לאדם לתפוס את האח"פ של העליון ובעזרתו לעלות עד אין סוף (ראו שרטוט מס' 14). "עד אין סוף" פירושו עד למחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, עד למקום שאליו הבורא רוצה שנגיע.

 

שרטוט מס' 14

מכאן מובן שצמצום ב', יצירת הקשר בין בינה ומלכות, הוא בבחינת הצלה למלכות. צמצום ב' מאפשר למלכות התקשרות הדרגתית עם בינה, עם הפרצופים העליונים; והקשר בין בינה למלכות מאפשר למלכות לעלות בהדרגה מג"ע שלה לאח"פ של העליון, ומאח"פ של העליון לג"ע שלו, ושוב לאח"פ של העליון ממנו וכן הלאה.

בעלייה כזו בסולם המדרגות נוכל להעפיל עד אין סוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree