אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / את אחיי אנכי מבקש

את אחיי אנכי מבקש

כשאדם תועה בשדה. פירש בעל הטורים, שהוא בחינת "אדם" תועה מדרך השכל, היינו שלא יודע את הדרך האמיתית, שהיא מובילה להמקום, ששם הוא צריך להגיע, כמו מלשון "חמור תועה בשדה". והוא בא לידי מצב, שהוא חושב, שאף פעם לא יגיע להמטרה, שהוא צריך להגיע.

"וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש". היינו, במה אני יכול לעזור לך. "ויאמר, את אחי אנכי מבקש", שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה, העולה לבית ה'.

(כתבי רב"ש א', מאמר"אהבת חברים")

 להשיג דימוי לבורא

כשאני מבקש מהבורא שייתן לי כוחות לאהבת החברים, בכך אני נעשה כבר דומה לבורא. אין לי מקום אחר להשיג הידמות לבורא, השתוות הצורה עימו אלא רק כלפי אותם החברים, שאליהם הוא מתייחס באהבה ואני מבקש ממנו גם להתייחס אליהם באהבה. לא החברים הם המטרה אלא שבאופן זה אני והוא מתחילים להיות יותר ויותר דומים זה לזה.

27.10.2017

 

לצאת בשדה אשר ברכו ה'

כל מה שאנו צריכים לעשות, כל הפעולות שלנו, הן בכדי שנוכל לפנות לבורא בבקשה הנכונה. בקשה נכונה היא כבר חצי מהפתרון. עליי למצוא בתוכי את הרצון להתחבר או לפחות את הרצון לרצות להתחבר, מה שנקרא "תפילה קודם תפילה". כאשר אוכל לבקש זאת ממנו בצורה הנכונה, כלומר, ברגע שהרצון שלי יעורר את האור העליון בצורה הנכונה, זה יתממש. מצד הבורא, מצד הכוח העליון, זה כוח הטבע, אין שום מניעות. הוא קבוע, נצחי. אין כאן שום תנועה מלבד זאת שבמידה שבה אנחנו נמצאים בהשתוות הצורה עם הכוח הזה, אנו מעוררים את עצמנו, מעוררים אותו עלינו, ורק כך. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש מהבורא. המושג "תפילה" הינו מהשורש פ.ל.ל, להתפלל. כלומר, האדם דן את עצמו. אני בוחן את עצמי, מודד את עצמי, זה נקרא "תפילה", כאשר אני מתחיל להכניס את עצמי למצב בו הרצון שלי יוכל באמת להפעיל את האור העליון הזה עליי. בעל הסולם כך כתב ואנחנו כבר קראנו זאת, שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות הוא "ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו ה', וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד". ושם יאיר האור בשלמותו. כלומר, הכול תלוי בהשתוקקות, ברצון שלנו. וכמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, זהו רצון להתחבר שאינו אפשרי, אבל הרצון לכך קיים. זהו הרצון לשים את עצמך כקטן יותר מהחברים, כדי לבטל את האגו, לשים את עצמך מעל החברים כדי לתת להם את גדלות המטרה. זהו הרצון להיות תמיד בהשתוות הצורה איתם, להיות בשווה איתם. זהו הרצון להשיג את הערבות וכן הלאה. כלומר, ליצור בינינו קבוצה אחת משותפת, בה הרצון האחד הכללי יהיה בהשתוות עם תכונת ההשפעה, שהבורא יכול לתת לנו. מה זה נקרא "יכול לתת לנו"? במדרגה הנמוכה ביותר, בהשפעתו הנמוכה ביותר עלינו, ברצון הקטן ביותר שלנו כלפיו, שאנו יכולים לעשות, המינימום שבמינימום, לכך עלינו להגיע.

16.6.2017

חזרה לראש הדף
Site location tree