אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / ספר הערבות / הערבות בגמר התיקון

הערבות בגמר התיקון

אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם, כתפקידם הראוי להיות לדמות משא ומתן של הצעה והסכמה, דהיינו שמציע להם באמת בדברים אלו כל צורתה ותוכנה של ענין העבודה של התורה והמצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להשמע. כי צורת העבודה שבתורה ובמצוות מתבטאת בכתוב "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" (שמות י"ט ו'), כי ממלכת כהנים פירושה, שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים, דהיינו כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קנין גשמי בארץ כי ה' הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללותה, באופן אשר הארץ וכל מלואה, כולה מוקדשת לה' ית'. ואין לשום פרט לעסוק בה, אלא כדי לקיים מצות השי"ת ולמלא את צרכי זולתו שלא יחסר כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצרכי עצמו [...].

(בעל הסולם, מאמר "הערבות" אות כ"ז)

ממלכת כוהנים

"גלגלתא ועיניים" הם חסרי נחלה, לא קשורים למלכות, לרצון לקבל, ולכאורה ללא כל זהות עצמית, אלא הכל מוקדש למען הזולת. "ממלכת כוהנים", לכוהנים אין עבודה אחרת אלא לשרת את הקהל; כמו בזמן שהיה קיים בית המקדש, בגשמיות. בכל מקום שהכוהנים היו בו, הם שרתו את העם. וכך עם ישראל אמור להיות כלפי אומות העולם. כלומר, אין לו קשר לא לכלכלה ולא לפוליטיקה ולא לשום נושא אחר, חוץ מלהיות "ממלכת כוהנים", כפי שבעל הסולם מתאר. ואת התמונה המתוקנת הזאת צריך להציג כלפי כל האומות, שכל רצוננו הוא להיות ממלכת כוהנים, שכל נחלתם היא החלק הרוחני החינוכי, ותו לא.

המשך למאמר >>
העולם נידון אחר רובו

כלומר שאפילו אומה שלמה, למשל האומה הישראלית, תיכנס לערבות, תסכים לקבל תורה ומצוות, זה לא מספיק. "ודעתו זו למד או מהמציאות שלפנינו, שהרי אנו רואים שסוף סוף עדיין לא הגיע הקץ"; הסיבה שעדיין לא הגענו לתוצאה של מימוש הערבות, היא מפני שהערבות חייבת להתבצע בכל העולם. "או שקבל את זה מרבותיו". או שכך קיבל רבי אלעזר מאביו. כי אחרי מעמד הר סיני, שהיה בשורשים, כל שורש עליון חייב להגיע לענף התחתון שלו; להתבצע בכל פרט ופרט ובכל כלל וכלל, כפי שמתבצעים בנו היום יציאת מצרים וכל המצבים האחרים.

המשך למאמר >>
בעולם הכוונות

מדוע המצווה של "ואהבת לרעך כמוך" חשובה יותר מהקרבת קורבן לה', שהוא המעשה הנעלה ביותר שהאדם יכול לעשות בכל המציאות כלפי הכוח העליון, כלפי הבורא? מפני ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא המעשה שמביא את האדם לתיקון. ורק אחריו הוא יכול לנקוט במעשה הקרבה, שהוא אותו התיקון דלהשפיע שיש ב"ואהבת לרעך כמוך".

המשך למאמר >>
ישראל למען העולם

המילים האלו "תהיו לי ממלכת כוהנים" ו"גוי קדוש", מכוונות לכל האומה, שעליה לבוא למדרגה הזאת, "תהיו לי ממלכת כוהנים", כלומר, לעבודה מעל כלים דקבלה. ואחרי שרוכשים את התיקון של כלים דהשפעה במלואם, על כל דרגות העביות שישנן בנשמה, אז מגיעים לתיקון של האח"פ, שנקרא "גוי קדוש". כי כל העבודה של גלגלתא ועיניים, של "ממלכת כוהנים", היא כדי לתקן את האח"פ ולכבוש אותו לרשותם. כלומר, אלה שני השלבים של תיקון הכלי.

המשך למאמר >>
ואהבת לרעך כמוך

בתיקון הכלים גלגלתא עיניים ואח"פ, אדם צריך קודם כל לרכוש את תכונות הבינה, לא לעצמו, אלא להשפיע על מנת להשפיע, כי כל העבודה היא מתוך האדם כלפי חוץ, והבורא כביכול לא קיים. ולאחר שגומרים את התיקון הזה, שנקרא "ממלכת כוהנים", שמתבטא אצלנו במצב "ואהבת לרעך כמוך", מגיעים לשלב השני של מימוש התיקון, כשהמטרה אינה תיקון אלא אחרי שהכלי מתוקן, המטרה היא להשתמש בו בצורה נכונה הנקראת "גוי קדוש".

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree