אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער מ

שער מ

פרק א

ענין הקדמה א' נכונה ואמיתית שיש לנו בענין הי"ס כי יש בהם ב' בחי'. א' הוא בחי' העולמות עצמן ובחי' זו נקרא חיצוניות הספי'...

המשך למאמר >>
פרק ב

והנה נמצא כי כל ג' בחי' כלים דחיצוניות הם שמות אלקים דניצוצין כנזכר במ"א אך נר"ן שבהם הם הויות ואורות אך בהכנס הפנימיות אז הכלים הראשונים נעשים כלים והכלי הפנימי נקרא נשמות בערך הכלים דחיצוניות...

המשך למאמר >>
פרק ג

ענין פנימיות וחיצוניות אפשר כי הג' בחי' כלים ואורות וניצוצין שיש בכל כלי מהם הכל נעשים ביחד כיצד כי יש למעלה זווג דחיצוניות להוציא חיצוניות עיבור א' וכן יש זווג עליון ממנו בפנימיות להוציא פנימיות דעיבור א'...

המשך למאמר >>
פרק ד

ונחזור לענין הג' כלים הנ"ל תחלה הוא הגוף והם כלים הממשיים והם ג' בחי' בשר גידין ועצמות והם ג' כלים והחצון שבהם הוא הבשר והוא בחי' נה"י לבד ובתוכם נעלמים חג"ת וזה ענין תלת כלילן בתלת...

המשך למאמר >>
פרק ה

ודע כי כל הפרצופים והספירות כולם כ"א יש להם ב' גופים כנ"ל שהם פנימיות וחיצוניות אך לפעמים העליון שבכולם החיצוניות...

המשך למאמר >>
פרק ו

והנה בעת צאת המלכים יצאו הג"ר שהם א"א ואו"א שלימים בי"ס אך היה מבחינת שם ב"ן לבד שהוא בחינת נפש עם הג' כלים...

המשך למאמר >>
פרק ז

ענין אחור באחור ופב"פ הוא זה. דע כי תחלה בעיבור לא היה ז"א רק בחי' נפש לבד שבו והוא המלכות שבו וששה קצוותיו וכשנולד בא לו הרוח ונשלם לו"ק בימי היניקה ואמנם הנוקבא קודם...

המשך למאמר >>
פרק ח

כבר כתבנו כי ג' כלים הם נקראים חצוניות ולהם ג' מקיפים וכל זה נקרא חצוניות וג' נשמות פנימיות הם נר"ן וכנגדן ג' מקיפים וממ"א תבין...

המשך למאמר >>
פרק ט

נלע"ד מ"ש במ"א כי ג' מיני מוחין הם דע כי עיקרם הם ב' לבד והם מוחין דעיבור ומוחין דיניקה וב' בחי' אלו נקראים בחי' א' לפי שכולן שמות אלקים...

המשך למאמר >>
פרק י

דע כי בכל עולם מאבי"ע יש בו עצמות וכלים והעצמות נחלק לה' בחי' נרנח"י פנימיים וב' מקיפים חיה ויחידה וזה נקרא עצמות האורות וזה העצמות מתלבש תוך הכלים...

המשך למאמר >>
פרק י"א

בכל העולמות יש פנימיות וחיצוניות בעשייה החיצוניות שלהם הם האופנים והפנימיות הם נפשות ואמנם נפשות אלו בערך הכולל אמנם נפש זו מתחלק לה' בחי' נרנח"י וה' בחי' אלו הם בה'...

המשך למאמר >>
פרק י"ב

ואחר שנתבאר לך כ"ז דרך כללות צריך להאיר עיניך שלא תטעה במ"ש לעיל ותחשוב כי כמו שיש בכל פרצוף ופרצוף שבכל עולם ועולם ה' בחי'...

המשך למאמר >>
פרק י"ג

והנה אלו הב' בחי' של הכלים שהם פנימיות וחיצוניות בזה תבין מה שתמצא בכל זוהר ובתקונים בענין ד' פנים ושש כנפים והוא בסוד לא יכנף עוד מוריך והענין בקיצור כי הנה ז' שרפים יש בכסא...

המשך למאמר >>
פרק י"ד

ענין פנימיות וחיצוניות דע כי יש ב' מיני חיצונית ופנימית אחד הוא כי החיצונית הם העולמות והפנימית הם נשמות והב' הוא בחיצונית עצמו יש ג' כלים...

המשך למאמר >>
פרק ט"ו

אפ"ל כל עליות תוס' שבת ועליית תפלה דחול שעולין פנימיות של ג"ר דעשיה ונעשים חיצוניות לחיצוניות ג"ת דיצירה כ"ז הוא בבחי' נשמות כי גם בהם יש חיצוניות...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree