אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / פז. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי

פז. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי

הצמצום היה כדי להגיע להשתוות הצורה. לכן נעשתה הסתרה על ההשגחה, ויש עבודה בבחירה, להאמין שה' מנהיג את העולם בטוב ומטיב. וההסתרה נקרא כותל, המפסיק בין אדם לבורא, כמו שכתוב: "הנה זה עומד אחר כתלנו".

אבל כשאדם מתפלל, צריך "שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר", שנאמר: "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" - בזה שמיחד עצמו עם ה' בהשתוות הצורה.

מחשבות על עצמו, של פירוד, נקראות "חיצים", כי הורגים את הרוחניות. וכל החיצים נובעים מההסתרה, שה' הסתיר את עצמו, שאז אדם מדבר רע על ההשגחה.

וזה גורם ה' בעצמו, כי "מוטב יכנס החץ בי", הלשון הרע שמדברים עליו, - "ואל יכנס בבני", כי בהסתר יש הזדמנות שלא ישארו עם החיצים, בפרוד, ועל ידי התגברות על ההסתרה יבואו להשתוות הצורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree