אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קלה. יותר מזה לא צריכים

קלה. יותר מזה לא צריכים

"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים, אשר תדבר אל בני ישראל". "אלה הדברים - לא פחות ולא יותר" (רש"י), שיותר מזה לא צריכים.

חזרה לראש הדף
Site location tree