אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קנד. עולם הזה ועולם הבא

קנד. עולם הזה ועולם הבא

ה' נתן דעת, שהוא תורה ומעשים טובים, כדי שיזכה בו לעולם הבא, בינה, כלים דהשפעה - ומשתמש בתורה ובמצוות בכדי לזכות לעולם הזה, מלכות, הרצון לקבל.

"אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה" - תרי"ג עיטין, שזה "מאור התורה שמחזירו למוטב". פירות - תרי"ג המצוות כשהן עצות, לאכול בעולם הזה, כי "המאור שבה מחזירו למוטב". כשרואה שהתורה ומצוות החזירוהו למוטב זה נקרא שרואה פירות בעבודתו בתורה ומצוות.

"והקרן הוא לעולם הבא" - לעולם הבא זה שבמצב הבא צריך לבוא למצב, שתרי"ג מצוות יהיו פיקודין, שאז התורה היא בבחינת שמותיו של הקב"ה.

חזרה לראש הדף
Site location tree