אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רג. והיה עקב תשמעון

רג. והיה עקב תשמעון

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך":

אם המצוות קלות (שאדם דש בעקביו, הכוונה להשפיע לה', שהיא דבר מבוזה) תשמעון - אז ושמר ה' (ישמור לך הבטחתו, יתקן אותך).

ובעשית המצווה אין הבדל בין עושה לשם שמים או לשם עצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree