אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / וימח את כל היקום

וימח את כל היקום

ריא) וימח את כל היקום. הכתוב בא לרבות כל אלו השליטים ששולטים וממונים על הארץ, המלאכים, שהם ממונים על עמי הארץ. שגם הם נמחו. וזהו, את כל היקום אשר על פני האדמה. כי כאשר הקב"ה עושה דין בבני העולם, מעביר בתחילה להממונים השולטים עליהם, ואח"כ לבני העולם היושבים תחת כנפי חסותם. שכתוב, יפקוד ה' על צבא מרום במרום. ואח"כ, על מלכי האדמה על האדמה.

ריב) ואיך נעברים לפניו הממונים? כיון שאין מיתה נוהג בהם, איך הוא מעבירם? אלא שמעביר אותם באש שורף. כמ"ש, כי ה' אלקיך אש אכלה הוא. את היקום שעליהם, שהם הממונים של מעלה, העבירם באש. ואותם הנמצאים תחתיהם, שהם בני העולם, מחה אותם במים. וע"כ כתוב מתחילה, וימח את כל היקום. ואחר כך, מאדם ועד בהמה. וישאר אך נח. אך, הוא למעט, שלא נשאר בכל העולם, רק נח ושעמו בהתיבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree