אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת אשה כי תזריע / ואין צור כאלקינו

ואין צור כאלקינו

לז) אין קדוש כה', כי אין בלתך, ואין צור כאלקינו. אין קדוש כה'. משמע, שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מה'. אין צור כאלקינו. משמע, שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מה'.

לח) אלא ודאי, אין קדוש כה'. כי יש הרבה קדושים למעלה, המלאכים. וכן ישראל קדושים, שכתוב, קדושים תהיו. ואינם קדושים כה', משום שכתוב, כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקב"ה הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם. אבל הם אינם קדושים בלתך. וזה הוא, כי אין בלתך. אין קדושה שלהם בלתך.

לט) ואין צור כאלקינו. שהקב"ה צר צורה בתוך צורה, צורת העובר בתוך צורת אמו, ומתקן אותה, ונופח בה רוח החיים, ומוציא אותה לאוויר העולם. ואין צור כאלקינו, שיש לו ממשלה ומלכות על כל.

חזרה לראש הדף
Site location tree