אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / על התורה

על התורה

הקדמה

כתבי היד של הספרים שלפנינו היו לפני אאמו"ר זי"ע, הוא הגיה אותם כפי שהגיה את הספרים הקודמים. באחד הימים כשהבאתי לו חלק כ"י להגיה, הוא נתן לי מאמר שלשה שותפין, ואמר לי שבדעתו לכתוב את ההקדמה לפי המאמר הזה, כי זה משקף את  הספר שלפנינו.

המשך למאמר >>
כי תבא למאמרים בנושא >>
ראה למאמרים בנושא >>
ואתחנן למאמרים בנושא >>
פנחס למאמרים בנושא >>
קרח למאמרים בנושא >>
שלח למאמרים בנושא >>
בהעלותך למאמרים בנושא >>
ויקהל למאמרים בנושא >>
כי תשא למאמרים בנושא >>
תרומה למאמרים בנושא >>
משפטים למאמרים בנושא >>
יתרו למאמרים בנושא >>
בשלח למאמרים בנושא >>
וארא למאמרים בנושא >>
שמות למאמרים בנושא >>
ויחי למאמרים בנושא >>
וישלח למאמרים בנושא >>
ויצא למאמרים בנושא >>
תולדות למאמרים בנושא >>
חיי שרה למאמרים בנושא >>
וירא למאמרים בנושא >>
לך לך למאמרים בנושא >>
נח למאמרים בנושא >>
בראשית למאמרים בנושא >>
חזרה לראש הדף
Site location tree