אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / סגולות התורה

סגולות התורה

יש אומרים שתורת משה וחוקיו היתה הכנה לגילוי שלימות ית', וכיון שנתגלה, צריך לאופנים אחרים, כי אין אור בעולם גדול מזה לקוות להמשיך אותו במצוות שבתורה, וטענו, (רות א יא) "העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים". ויש שיצאו והפקירו יותר, שאמרו הותרה הרצועה, וכל איש הישר בעיניו יעשה.

וזה עניין כיון שנגלה השם, אפשר לעשות אפילו נגד רצונו, כי שפעו לא יפסיק, ואין יותר שלימות אמיתי, יותר פגם, אשר על כן להציל האדם מרדת שחת, שלא יטעה למרות רוחו ורצונו ללכת אחר דעות נפסדות, הנזכר לעיל, למד דעת את העם במראה הב', שאז נוכחו לדעת שאדרבה, עתה חוקי התורה והמשפטים, מביאים טובה ופליטה גדולה למקימיה, ועונש גדול ומר לכל הממרא את פיה, (מלאכי ג ו) ו"אני הוי' לא שניתי". וכמו שהתורה היא הסגולה המיוחדת לגלות אור, בסוד יחיד במציאות, כמו כן ממש, ועוד יותר, התורה היא הסגולה המיוחדת לגלות אור של יחיד בשליטה. פירוש, שכל מעשיו והנהגתו תלוי עליה ובקיום השפעתו עליהם בתמידות.

ולכן הנברא יודע היטב ומתאמץ לעשות נחת רוח לו יתברך, ולשמור בכל תוקף את חוקי הוי' תורתו כמו שכתוב בתורת משה, כדי לפייס את הבורא ית', שיתמיד שפעו עליו, שלא יהיה נכרת ונשחת מאור החיים, וכשיגלה את זה בכל דקדוקיו, אז ילך למנוחות כיד הוי' הטובה עליו לנצח נצחים.

והחילוק בין קיום התורה לגילוי המציאות, וכן קיום התורה לגילוי השליטה הוא, שהראשון סובב העבודה בדקדוק תנאים החיצונים שבמצוה, והשני סובב העבודה לדקדוק תנאים הפנימיים שבמצוה ודו"ק.

חזרה לראש הדף
Site location tree