אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / התגלות הזוהר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

התגלות הזוהר

הזוהר היה עתיד להיות גנוז... עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים, שאז יתגלה.

ר' ישעיה הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, "בעשרה מאמרות", המאמר הראשון, יז

 

לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאוד להגן ולהציל אותנו נגד כל רע, כי גילוי החכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא.

ר' יעקב צמח, בהקדמתו ל"עץ חיים"

 

בעת עיקבא דמשיחא, התגברות הרע והעזות והמידות רעות בהנהגות ראשי ערב רב, נתגלה האור הגנוז מן השמים, ספר הזוהר והתיקונים ואחריהם כתבי מורנו האר"י. ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו, ויזכה לדַבֵּק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות שבעולם.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "היכל הברכה", דברים, רח

 

לימוד זה שנתגלה בזמן הזה בכל כך בהירות ואור והתפשטות, הוא מחמת שהרע גובר מאוד וכנסת ישראל נופלת, ובלימוד זה נזדכך הנפש. ובאמת בעת לימוד הסודות, ובפרט ספר הזוהר והתיקונים, מאיר הנפש.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נתיב מצוותיך", הקדמה, שביל היחוד א, אות ד

 

רבי שמעון בר יוחאי העיד בתיקונים שהספר עצמו יהיה נסתר עד דור האחרון, דור המשיח, כי צורך גדול הוא עסק החכמה הזאת לייחד קוב"ה ושכינתיה [הקב"ה ושכינתו] לסמך אל זה בגלות, ולכן נתגלה הספר הזוהר בדור הזה האחרון, לראות אם יעסקו בו באמיתות לעשות סמך וסעד לשכינה.

"אור החמה" לזח"ג, דף קה, בשם הרמ"ק

חזרה לראש הדף
Site location tree