אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / מגלות לגאולה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מגלות לגאולה

ומשום שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים, שהוא ספר הזוהר הזה, יצאו בו מן הגלות ברחמים.

ספר הזוהר, פרשת נשא, אות צ

 

בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל.

ר' אליהו בן סולימן מאני, "כסא אליהו", שער ד

 

לימוד תיקוני הזוהר הקדוש מטהר הגוף והנשמה, וסגולתו לקרב הגאולה במהרה בימינו.

"קצה המטה" ל"מטה אפרים", סימן תקפ"א, ס"ק כג

 

גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה.

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סט

 

כל העוסק בספר זה מקרב הגאולה ועושה נחת רוח גדול ליוצרו... כי כך גזר הבורא, שלא יתגלה ויהיה גנוז עד סוף הימים, שבזכותו יבוא דרור, כי סגולה זו בו ולא בזולתו.

ר' שלום בן משה בוזגלו, "מקדש מלך" לתיקוני הזוהר

חזרה לראש הדף
Site location tree