אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / רשב"י וחבורת בעלי הזוהר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

רשב"י וחבורת בעלי הזוהר

לעולם אין כוח בנו להפשיט התורה ממלבושיה, אם לא רבי שמעון בר יוחאי וחבריו.

ר' משה קורדובירו, הרמ"ק, "דע את אלקי אביך", טז

 

היה רשב"י מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו, ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו... והנה רשב"י ציווה לרבי אבא להיות כותב ומסדר את כל הדברים אשר ידברו.

ר' משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, "אדיר במרום", עמ' כד

 

הנה רשב"י חיבר ספר הזוהר, לפי ההארה אשר הגיע אליו בהיתקנו במערה... זהו חיבור גדול ונורא המגלה עומק הסודות בבירור רב על התורה עצמה, וזהו נקרא גילוי התורה בפנימיותה.

ר' משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, "אדיר במרום", עמ' כד

 

רק בימי רשב"י, אחרי י"ג שנה אשר היה במערה, נפתחו שערי החכמה עליו, להאיר לכל ישראל עד קץ הימים.

ר' משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, "אדיר במרום", עמ' יג

חזרה לראש הדף
Site location tree