אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / יגיעה בלימוד הזוהר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

יגיעה בלימוד הזוהר

ספר הזוהר, יש לו בכל יום פירוש אחר.

"דגל מחנה אפרים" לר' משה חיים אפרים מסדילקוב, פ' בא, עמ' פד

 

כשלומד זוהר יעיין לחכמת אמת בכל מילה ומילה.

סידור ר' שבתי ראשקובער, סדר הלימוד, דף יז

 

כשלומד זוהר יעיין בכל מילה ומילה, כי כל אות הוא חידוש בפני עצמו. ודברים הנראים כפשט אינם אלא סוד, כי הזוהר כולו אורה.

ר' חיים הכהן, "הנהגות טובות", אות מו

 

בלימוד הזוהר היה בוכה הרבה עד שיזכה להבין.

על ר' נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, ח

חזרה לראש הדף
Site location tree