אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / טוב ורע
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

טוב ורע

אין טוב אלא מתוך הרע

פרשת תצווה

פו)אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך... ואין עבודת הקב"ה אלא מתוך החושך. ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקב"ה

 

בכבודו. ועל כן שלמות הכל הוא טוב ורע יחד, ולהסתלק אחר כך אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקב"ה. וזהו עבודה שלמה.

 

אין דבר שאין לו צורך

פרשת אחרי המות

קלו) שאלו לבן זומא, המותר לנו לסרס כלב? אמר להם, ובארצכם לא תעשו, פירושו, כל שבארצכם לא תעשו, ואפילו כלב. כי כמו שהעולם צריך לזה, צריך העולם גם כן לזה. כלומר, שאין דבר בארץ שאין לו צורך. ועל

 

כן למדנו, והנה טוב מאוד, זהו מלאך המוות, שאין לבטלו מן העולם, כי העולם צריך לו. ואף על פי שכתוב במלאך המוות, והכלבים עזי נפש לא ידעו שׂוֹבעה, לא טוב שיתבטלו מן העולם. הכל צריך, הן טוב והן רע.

 

חדוות הלימוד

פרשת תולדות

נז) היצר הרע נצרך לעולם, כמו הגשם שנצרך לעולם. כי אלמלא יצר הרע, לא

 

הייתה חדוות הלימוד בעולם.

 

והנה טוב מאוד

פרשת אמור

שכח) וירא אלקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא אלקים את כל אשר עשה, נאמר סתם, לרבות אפילו נחשים ועקרבים ויתושים, ואפילו אלו שנראים מחבלי העולם, בכולם כתוב, והנה טוב מאוד. כולם משרתי העולם, מנהיגי העולם, ובני אדם אינם יודעים.

שכט) בעוד שהיו הולכים, ראו נחש אחד הולך לפניהם. אמר רבי שמעון, ודאי שזה הולך לעשות לנו נס. רץ נחש הזה לפניהם, ונקשר באפעה אחת באמצע הדרך, נלחמו

 

אחד באחד ומתו. כשהגיעו להם, ראו אותם שניהם מוטלים בדרך. אמר רבי שמעון, ברוך הרחמן שעשה לנו נס. כי כל מי שיסתכל בזה, באפעה, כשהוא חי, או הוא מסתכל באדם, אינו ניצל ממנו ודאי. וכל שכן אם קרב אצלו. קרא עליו, לא תאונֶה אליך רעה ונֶגע לא יקרַב באוהלך, ובכל דבר עושה הקב"ה את השליחות שלו, ואין לנו לנהוג ביזיון בכל מה שעשה. ועל כן כתוב, טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו. וכתוב, יוֹדוּך ה' כל מעשיך.

 

הכל נצרך בעולם

פרשת יתרו

כט) כל מה שעושה הקב"ה למעלה ולמטה, הכל הוא אמת ופעולתו אמת. ואין לך דבר בעולם, שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בביזיון, כי כולם פעולות אמת הם, והכל נצרך בעולם.

ל) והרי כתוב אם ישוֹך הנחש בלא לחש. אין הנחש נושך בני אדם, עד שלוחשים לו מלמעלה, ואומרים, לך הרוג את פלוני.

לא) ולפעמים כמו שעושה זה, כן מציל את האדם מדברים אחרים. ועל ידו עושה הקב"ה נס לבני אדם. והכל בידי הקב"ה תלוי, והכל הוא מעשה ידיו. והעולם צריך

 

להם. ואם לא היה העולם צריך להם, לא עשה אותם הקב"ה. ועל כן אין האדם צריך לנהוג בביזיון בדברי העולם. בדבריו ובמעשה הקב"ה על אחת כמה וכמה.

לב) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וירא אלקים, זה אלקים חיים, בינה. וירא, שהסתכל להאיר להם ולהשגיח עליהם. את כל אשר עשה, הכל בכלל אחד, למעלה ולמטה. והנה טוב, צד ימין. מאוד, צד שמאל. טוב, מלאך חיים. מאוד, מלאך המוות. והכל סוד אחד. סוד הוא לאלו שמסתכלים בסוד החכמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree