אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת קורח / להפריש תודה

להפריש תודה

נה) שלושה עשרונים הם ג"פ י' י' י', שיש בהויה במילוי ס"ג. והם המצווה שלאחר זו, להפריש תודה. שהתודה היא עשרים עשרונים, ומתחלקים עשרה עשרונים לחמץ, ועשרה למצה. ומעשרה של מצה עושים ל' מצות, ומעשרה של חמץ עושים י' חלות. וזה הוא סולת חלות מצות בלולות בשמן, מן י' עשרונים, שהם י' אותיות דהויה במילוי ס"ג, שהן יוד הי ואו הי, עושים ל' מצות, שהם י' י' י', שיש בהויה דס"ג שבגי' ל'. שהוא שלושה עשרונים, שם הויה במילוי ס"ג, פעם לימין, חסד, ופעם בשמאל, גבורה, ופעם באמצע, רחמים מכל צד, הן לימין והן לשמאל. כי קו האמצעי כולל ימין ושמאל.

נו) ולפעמים הי', מלכות, בימין, וכמ"ש, שאין פוחתים בה מעשרה מלכויות. ולפעמים הי', מלכות, בשמאל, וכמ"ש, שאין פוחתים בה מעשרה שופרות, כי אז היא נקראת שופר, כמו אימא, שהיא בשמאל. ולפעמים הי', מלכות, היא באמצע, בין ימין לשמאל, שאז היא נקראת זיכרון, על שם ז"א, שהוא קו אמצעי. וכמ"ש, אין פוחתים בה מעשרה זיכרונות.

חזרה לראש הדף
Site location tree