אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק ב' / ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר

ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר

שפו) ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. מה השינוי, שבכולם, שהתפללו תפילה, לא כתוב בהם, ויסֵב פניו אל הקיר, אלא שהיה די שיאמר, ויתפלל אל ה', ומי שמתפלל תפילה, מכוון דעתו כראוי, אפילו כשאינו מסֵב פניו אל הקיר, כמ"ש במשה, ויתפלל אל ה'. וכתוב, ויצעק משה אל ה', ולא כתוב, ויסֵב פניו. וכאן בחזקיהו, מה הטעם שכתוב, ויסֵב פניו אל הקיר, ואח"כ ויתפלל אל ה'?

שפז) אלא שחזקיהו באותו זמן לא היה נשוי, ולא היה לו אישה ולא הוליד בנים. כתוב, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כי מת אתה ולא תחיה. כי מת אתה, בעוה"ז, ולא תחיה, בעוה"ב, משום שלא הוליד בנים.

שפח) כל מי שאינו משתדל להוליד בנים בעוה"ז, אינו מתקיים בעוה"ב, ואין לו חלק בעולם ההוא, ומגורשת נשמתו בעולם, ואינה מוצאת מנוחה בשום מקום שבעולם. וזהו העונש שכתוב בתורה, ערירים ימותו, בלא ולד. משום מי שהוא בלי ולד, כשהולך בעולם ההוא, הוא מת שם, ונמצא מת בעוה"ז ובעוה"ב. וע"כ כתוב, כי מת אתה ולא תחיה.

שפט) ולא עוד, אלא השכינה אינה שורה עליו כלל. אז כתוב, ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר, ששׂם מחשבותיו וכיוון פניו, לקחת אישה, כדי שתשרה עליו השכינה, המכונה קיר.

שצ) משום זה כתוב, ויתפלל אל ה'. מי שיש בידו עבירה, ורוצה לבקש רחמים על עצמו, יכוון פניו ומחשבותיו לתקן את עצמו מאותה עבירה, ואח"כ יבקש תפילתו, כמ"ש, נַחפְּשׂה דרכינו ונחקורה, מתחילה. ואח"כ, ונשובה. אף כאן, כיוון שידע חזקיהו את עוונו, כתוב, ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר, שׂם פניו לתקן אצל השכינה, קיר, כי אצל מקום הזה חטא.

שצא) משום שכל הנקבות שבעולם נמצאים בשכינה. למי שיש לו נוקבא, השכינה שורה עליו. ומי שאין לו, אינה שורה עליו. וע"כ תיקן חזקיהו את עצמו להתתקן אצלה, וקיבל עליו לשאת אישה, ואח"כ, ויתפלל אל ה'.

שצב) קיר, אדון כל הארץ, השכינה, כמ"ש, הנה ארון הברית אדון כל הארץ. הרי שארון הברית, השכינה, אדון כל הארץ, קיר. ומשום זה ויסֵב חזקיהו פניו אל הקיר.

שצג) בתפילה כתוב, אנא ה' זכור נא אשר התהלכתי לפניך. ששמר ברית קודש ולא טימא אותו. באמת ובלב שלם, שנתכוון בכל סודות האמונה הכלולים באמת.

שצד) והטוב בעיניך עשיתי. שסמך גאולה לתפילה. היסוד נקרא גאולה, הנוקבא נקראת תפילה. שנתכוון לייחד הייחוד כראוי. משום זה, וַיֵבְךְּ חזקיהו בכי גדול. שאין שער, שיעמוד לפני דמעות ולא יפתח. גאולה, כשנסמכת לתפילה, הנוקבא, המלאך הגואל, כי זהו שנמצא בכל גאולות העולם.חזרה לראש הדף
Site location tree