אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ב' / ויהי ביום השלישי

ויהי ביום השלישי

רפג) אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה. אחות לנו קטנה, כנ"י שנקראת אחות אל הקב"ה. ושדיים אין לה, כלומר בשעה שקרבו ישראל להר סיני, לא היה בהם זכויות ומע"ט להגן עליהם. ושדיים אין לה, שהם תיקונה ויופיה של האישה, ואין יופי לאישה אלא הם. מה נעשה לאחותנו. מה ייעשה ממנה, בשעה שהקב"ה יתגלה בהר סיני לדבר בדברי תורה, ויפרחו הנשמות מהם?

רפד) בשעה ההיא שקרבו ישראל להר סיני, עם לילה והבוקר, היו שלושה ימים שלא הזדווגו עם נשותיהם. באו מלאכים הקדושים וקיבלו את ישראל באחווה, כי הם מלאכים למעלה, וישראל מלאכים למטה. הם מקדשים שֵם העליון למעלה, וישראל מקדשים שם העליון למטה.

רפה) והתעטרו ישראל בלילה ההוא בע' (70) כתרים. ומלאכים העליונים היו אומרים, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. שאין בהם זכויות ומע"ט. מה נעשה לאחותנו, כלומר, איזה כבוד ותפארת נעשה לאחותנו, ביום שהקב"ה יתגלה בהר סיני, לתת להם התורה?

רפו) ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר. כתוב, הֶיו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה. וזהו שכתוב, ויהי ביום השלישי. בשעה שהקב"ה רצה להתגלות בהר סיני, קרא הקב"ה לכל הפמליה שלו ואמר, עתה, נַעַר ישראל, שאינם יודעים מצוותיי, ואני רוצה להתגלות עליהם ברחמים ויקבלו מצוותיי.זהו, ויהי ביום השלישי, שהוא ת"ת, רחמים. כמ"ש, ויט שמים ויירד. ושמים הוא ת"ת, רחמים.

רפז) ובזה נגלה הקב"ה לישראל, שהקדים להם רחמים בתחילה, ואח"כ נתן להם התורה מצד הגבורה ביום השלישי. ונמצאים כלולים מרחמים וגבורה, כי כך ראוי להם, ומשום כך נקראים ישראל, שהשם ישראל מורה על התכללות רחמים וגבורה.

רפח) בהיות הבוקר. כתוב, בוקר לא עבות. כי אם היה עבות, היה נמצא בחושך, ולא היה נגלה החסד. וחסד נגלה בבוקר. כמ"ש, הבוקר אור. כי כשהאיר הבוקר, נמצא חסד בעולם, והדינים עוברים. ובזמן שאין הבוקר מאיר, עוד לא עברו הדינים, כמ"ש, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים. כיוון שעברו הכוכבים והשמש מאיר, כתוב, בוקר לא עבות, וחסד מתעורר בעולם התחתון, וכתוב, בהיות הבוקר. כיוון שעברו הכוכבים, נמצא הבוקר.

רפט) בהיות הבוקר, התחיל הקב"ה להתגלות על הר סיני. בהיות הבוקר, כשהתעוררה זכותו של אברהם, שכתוב בו, וישכם אברהם בבוקר.

חזרה לראש הדף
Site location tree