אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / מילה ופדיון ולהשיאו אישה

מילה ופדיון ולהשיאו אישה

תתצד) ג' דברים צריך האדם לעשות לבנו: מילה, פדיון, להשיאו אישה. והכול עשה הקב"ה לישראל. מילה, שכתוב, ושוב מוֹל את בני ישראל שנית. וכתוב, ובן שמונת ימים יימול לכם כל זכר. פדיון, שכתוב, ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. להשיאו אישה, שכתוב, זכר ונקבה ברא אותם. וכתוב, ויברך אותם אלקים, ויאמר להם אלקים, פרו ורבו. ועוד, כי נשא אותם, כנשר הזה הנושא את בניו על כנפיו. שכתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים.

תתצה) הכול הוא יפה, אבל התורה שנתן לפני ישראל ולימד אותם, זה חשוב יותר מהכול. אין שבח לאדם בעוה"ז ובעוה"ב, כשבח של תורה, שכתוב בה, בי מלכים ימלוכו.

חזרה לראש הדף
Site location tree