אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער מ"ד

שער מ"ד

פרק א מ"ת

דע כי האצילות הם י"ס ונחלקות בזה הסדר ספי' ראשונה כתר והוא א"א ספי' ב' וג' הם חו"ב ונקרא או"א ו' ספירות אחרונות הם חג"ת נה"י הם הנקראי' ז"א ...

המשך למאמר >>
פרק ב מ"ב

והנה עתה נבאר פרטיות זעיר ונוקבא דאצילות ואחר כך נבאר שאר עולמות אבי"ע הנה זעיר אנפין שבאצילות יש בו י' ספירות פרטיות...

המשך למאמר >>
פרק ג מ"ת

ואתחיל לבאר ענין ז"א דאצילות בעשר ספירות שבו בבחי' או"פ ואור מקיף: ...

המשך למאמר >>
פרק ד מ"ת

ונבאר עתה ענין נוקבא דזעיר אנפין ונתחיל בפנימי:

המשך למאמר >>
פרק ה

ז"א דבריאה שלשים לבושים הנקרא גוף דז"א דבריאה הפנימים הם ל'. י' פנימים הם י' צרופי הוי"ה חוץ מן ב' צרופים הראשונים והם כסדרן ממעלה למטה יהה"ו היו"ה הוי"ה היה"ו והי"ה ויה"ה והה"י ההו"י ההי"ו הוה"י האמצעית ...

המשך למאמר >>
פרק ו

ונבאר עתה דרך כללות כל הפרטים הנ"ל דע כי בכל א' מי"ס נוקבא דז"א יש בהם פנימית ואמצעית וחיצוניות וכן הענין ג"כ בכל א' מי"ס דז"א...

המשך למאמר >>
פרק ז

בענין המקיפין דז"א דאצי' מקיפי כתר שלו הם שיטה א' של שמות יש בו ב' שמות המקיפים דחסד ונצח שלו משולבין זה בזה זה מתחיל מראשו לסופו...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree