Left Sidebar Content

חינוך, הורות והוראה | שיחות על חינוך

איך אפשר לחנך ילד אלים?

"בוא נעשה סימולציה. אני הילד, אתה אבא שלי. אני עכשיו הולך איתך ומכה ילד אחר. מה קורה עכשיו?" הרב לייטמן ואורן לוי משוחחים בעקבות שאלתה של אמא

אורן לוי: מלבד ההמלצה הידועה לצפות איתו בתוכניות על קבלה וכן הלאה, האם יש לך עצה מעשית ספציפית איך להגיב לביטויי האלימות של הילד, כלפי הסביבה? מה אני אמורה לעשות כשהוא מכה ילד אחר?

הרב לייטמן: רק דוגמה והסבר, שום דבר אחר לא יכול לעזור. אנחנו יודעים עד כמה שלא עוזרת כפייה על הילד, לא עוזר לסגור אותו, לכפות עליו, להגביל אותו במשהו, זה לא עובד. אלא ההפך, הוא צריך להתפרץ, הוא צריך להוציא מעצמו את הרוע הזה. אז אנחנו כאילו הולכים נגד הטבע, וזה לא עובד.

אי אפשר להגיד, "נולד לי ילד כזה"

אורן לוי: אבל פה הוא מתפרץ על ילדים אחרים.

ילד אלים - איזה הסבר היית נותן לו?הרב לייטמן: אנחנו רואים שגם כשהגדולים מתפרצים ומכניסים אותם לבית סוהר, לא מקבלים תוצאה טובה. גם על פי התורה אין דבר כזה. יש ערי מקלט, זה משהו אחר, זה כשאדם חושב שהוא בסדר. נכון או לא נכון, עשה או לא, אבל כדי שהקרובים של מי שהוא פגע בו לא יגיעו אליו, הוא יכול לברוח. זאת אומרת, יש דברים אחרים לחינוך האדם, לתיקון שלו.

כל התורה מקבלת את כל מה שיש לאדם כתחילת דרכו, וממנו והלאה צריך לתקן. וכך אנחנו צריכים להתייחס לילד. זו הנשמה שלו, ואלה התכונות שלו. והתכונות הסביבתיות שבהן הוא נולד, וההורים, המשפחה והעולם, כולנו קשורים זה לזה.

ולכן אי אפשר להגיד, "נולד לי ילד כזה", כי הילד הזה היה חייב להיוולד במשפחה שלי. הוא חייב לעבור תיקון במשפחה שלי. ואני צריך להתייחס אליו כמו שאני עכשיו מתקן את הנשמה. זאת אומרת, לתת לו חינוך איך להתגבר על עצמו. ממש כמו שאני מלמד את הילדים, או מלמד את התלמידים שלי, כך אני  צריך ללמד את הבן שלי.

איזה הסבר היית נותן לו?

אורן לוי: אמרת "דוגמה והסבר". היא שואלת ספציפית על מצב של אלימות. הילד מכה ילד אחר. אתה אומר "דוגמה והסבר". ניקח את ההסבר. איזה הסבר היית נותן לו?

הרב לייטמן: הייתי מסביר לו למה הוא כזה, מה המניע שבו, למה יש לו יחס כזה לכל יתר האנשים, וחוזר על ההסבר הזה ולמה הוא צריך לעשות ההפך.

אורן לוי: לא ימאס לו?

הרב לייטמן: לא. בכל מיני צורות.

למה אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה עשרות שנים ולא נמאס לנו? כי כל פעם אתה מגלה יחד עם ההסבר עוד ועוד הבחנות חדשות, בך ובעולם. אתה כל הזמן פותח את העולם, ורואה את כל היופי מכל התרכובת הזאת ובכל החיבורים שיש, ובזה אתה בעצם מגלה את מעשה העליון.

בוא נעשה סימולציה

אורן לוי: בוא נעשה סימולציה. אני הילד, אתה אבא שלי. אני עכשיו הולך איתך ומכה ילד אחר. מה קורה עכשיו?

הרב לייטמן: אני מזמין אותך לשיעור.

אורן לוי: "שב בני", אני יושב.

הרב לייטמן: כן. ואני מתחיל להסביר לך מה טבע האדם, למה טבע האדם הוא רצון להנות. ורצון להנות יכול להיות רע וטוב. רע, אם זה על חשבון השני, וטוב, אם זה לטובת השני. מה אנחנו מפסידים ומרוויחים מהטבע, מהבורא, אם אנחנו עושים כך או כך. אם אנחנו מתקנים את עצמנו, מה זה נקרא ה"תיקון שלנו". שאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, ודווקא שם מתחילים לבנות מעצמנו אדם רוחני.

אורן לוי: למחרת, כשאנחנו הולכים ברחוב, שוב אותה הסיטואציה. מה אז?

הרב לייטמן: אני ממשיך וחוזר על זה הרבה פעמים, משתדל למצוא לך כתבים, משתדל לתת לך את הכתבים האלה שתקרא ואני אשמע, שתשאל אותי שאלות. כי אין אמצעי לתיקון האדם, חוץ מהאור העליון שטמון בה, בתורה.

צפו בקליפ המלא מתוך תכנית הטלוויזיה "שאל את המקובל":

להעניש?

אורן לוי: אני צריך להעניש אותו?

הרב לייטמן: לא. חלילה. על ידי עונש אתה מביא לשנאה ביניכם, אתה גורם לו לשנאה לאותו ילד, שבגללו הוא קיבל עונש. והוא יכה אותו פי שתיים.

אורן לוי: מחר יקבל מכות יותר חזקות.

הרב לייטמן: בטח. אתה חייב לתת לו הסבר לַמה הוא עושה כך. שזה בכלל לא הוא, אלא איזו חיה שנמצאת בו, ושיגיע להכרת עצמו, שיגיע להכרת הרע. שיש בו רע, הנחש הזה, פרעה, היצר הזה, שהוא בכלל לא הוא ואתה צריך להראות לו, שאתה אוהב אותו ושונא את היצר שלו. אתה צריך לתת לילד את ההבחנות האלו, שכך אתה מתייחס אליו וכך אתה מתייחס ליצר שלו, ושגם הוא יתייחס כך לעצמו.

יש אני ויש משהו שכל הזמן מחמם אותי לפני כולם, והוא השונא שלי, הוא האויב שלי. ואז הוא יִראה עד כמה שבהחלט הוא צריך להתמודד עם משהו פנימי. ואז אתה גם מסביר לו, מה הוא מרוויח מתוך זה ולאילו דברים הוא יכול להגיע. וגם להראות לו דוגמאות מעצמך.

אורן לוי: כלפי מי?

הרב לייטמן: כלפי הילד.

להראות דוגמא אישית

להתמודד עם הרוע הפנימי

אורן לוי: מה זה להראות לו דוגמאות מעצמך?

הרב לייטמן: שגם אצלי זה קורה, וגם אני פתאום מתרגז. אני לא מחלק מכות ברחוב, אבל אני חושב ובא לי לעשות כך. "תראה איך נסעתי, ואיך אני מתרגז", כי שכחתי שה"חיה" הזאת כל הזמן מגיבה כך. זאת אומרת, בכל מיני מקרים אני מראה לו איך אני משתדל להתמודד עם הרוע הפנימי הזה.

אורן לוי: זאת אומרת, אני צריך להראות לו גם את החולשה שלי?

הרב לייטמן: ודאי.

אורן: זאת אומרת, שאנחנו באותו סרט כאילו. 

הרב לייטמן: כן.

אורן לוי: בתוך שנינו יש חיה רעה כזאת?

הרב לייטמן: אז אנחנו נהיה חברים, ואז הוא יקבל ממני. ואז הוא יבוא אלי ויספר לי גם על מה שקרה לו. הוא יִראה בי שותף.

     
  אתה חייב לתת לו הסבר לַמה הוא עושה כך. שזה בכלל לא הוא, אלא איזו חיה שנמצאת בו, ושיגיע להכרת עצמו, שיגיע להכרת הרע. שיש בו רע, הנחש הזה, פרעה, היצר הזה, שהוא בכלל לא הוא ואתה צריך להראות לו, שאתה אוהב אותו ושונא את היצר שלו. אתה צריך לתת לילד את ההבחנות האלו, שכך אתה מתייחס אליו וכך אתה מתייחס ליצר שלו, ושגם הוא יתייחס כך לעצמו.  

אורן לוי: אז כך ממש אני יכול לדבר איתו חופשי?

הרב לייטמן: כתוב "חנוך לנער על פי דרכו". אתה חייב לרדת אליו, ובאמת רק להראות לו את השיטה, לתת לו את השיטה, מדוגמאות.

אורן לוי: חשוב פה שאני נותן לו תמונה אמיתית של המציאות, של העולם הפנימי שלי, או שתמיד אני מצייר את עצמי כחצי מלאך, האם צריך להיות פה מינון?

הרב לייטמן: לא, ודאי לא. אתה לא מלאך, אתה בן אדם. ואסור לך לשחק משהו, כי זה בכלל לא אמין, אלא אתה צריך להראות לו שיש לך ניסיון. ויש לך שיטה, תורה. שעל ידי השיטה הזאת, שיטת הקבלה, אתה יודע, וכבר ניסית, ואתה כבר מסוגל להתמודד עם כמה דברים, ואתה יודע מה הסיבה והתוצאה מכל מיני מקרים, ובאיזו צורה כן ולא. ושוב, לחזור איתו על המקורות.

אורן לוי: הבנתי. זאת אומרת, רק לסכם שיהיה לי ברור, אני יכול לתת לו דוגמה של "לא הצלחתי"?

הרב לייטמן: כן, אבל העיקר "בראתי יצר רע בראתי תורה תבלין".

אורן לוי: עם המקורות.

הרב לייטמן: לא לחשוב שיש תרופה אחרת. ולכן כל הדברים האחרים הם בעינַי דיכוי. מה שאנחנו עושים עם ילדים, אנחנו פשוט עוד יותר ויותר מקלקלים אותם, כי אנחנו לא לוקחים תרופה שכתובה. מה זה נקרא "תורה תבלין"? "כי המאור שבה מחזירו למוטב". זאת אומרת, רק אותה שיטה שמביאה מאור כנגד יצר רע. וזאת שיטת הקבלה. ולכן אין לנו ברירה, אלא אפילו לילדים הקטנים אנחנו צריכים לפתוח אותה, כי אנחנו רואים עד כמה שהדור הזה כבר זקוק לכוח הזה.

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content