www.kab.co.il

יחד בין שנאה
לאהבה
ערב מאחד של גילוי ושינוי פנימי
בתקופת בין המצרים
שריינו לי מקום
חכמת הקבלה
ב-5 צעדים פשוטים
מפגשי היכרות עם חכמת הקבלה
שמתאימים לכולם
שריינו לי מקום
תופסים מציאות
תשכחו מכל מה שחשבתם על המציאות עד היום, ותבואו פתוחים לחשוב קצת אחרת
שריינו לי מקום
פרשת השבוע
עם אורן לוי
לפי חכמת הקבלה
שריינו לי מקום
קבלה לעם
אתר התוכן הגדול והמקיף ביותר בחכמת הקבלה
בואו נתחיל
מכללת
"קבלה לעם"
הבית שלכם ללימודים וירטואליים
במגוון תחומי החיים מזווית קבלית
בואו נצא למסע
קבלה לעם
אתר התוכן הגדול והמקיף ביותר בחכמת קבלה
בואו נתחיל
אתר מכללת
"קבלה לעם"
הבית שלכם ללימודים וירטואליים
במגוון תחומי החיים מזווית קבלית
בואו נצא למסע

לשידור החי

יחד בין שנאה לאהבה
ערב מאחד של גילוי ושינוי פנימי בתקופת בין המצרים
שריינו לי מקום
חכמת הקבלה בחמישה צעדים פשוטים
מפגשי היכרות עם חכמת הקבלה שמתאימים לכולם
שריינו לי מקום
תופסים מציאות
תשכחו מכל מה שחשבתם על המציאות עד היום, ותבואו פתוחים לחשוב קצת אחרת
שריינו לי מקום
פרשת השבוע
עם אורן לוי
לפי חכמת הקבלה
שריינו לי מקום
קבלה לעם
אתר התוכן הגדול והמקיף ביותר בחכמת קבלה
בואו נתחיל
אתר מכללת
"קבלה לעם"
הבית שלכם ללימודים וירטואליים
במגוון תחומי החיים מזווית קבלית
בואו נצא למסע

לשידור החי

משודר עכשיו
מחשבת ישראל
התוכניות הבאות: יום שני | 15.07.2024