Left Sidebar Content

חגים ומועדים | פורים | פורים - כתבות נוספות

בחג פורים נהפוך הוא

מתוך סדרת מאמרים בשבועון "סקופ"

תענית אסתר וזעקת היהודים בחג פורים, הובילה לגילוי האור של גמר התיקון, עוד לפני שהושלם התיקון בעולם. לזה קוראים נס ואפשר לשחזר אותו גם כיום, אם רק נרצה בכך

לחג פורים משמעות מיוחדת. לא לחינם נכתב כי לעתיד לבוא, כל המועדים יתבטלו, לבד מחג פורים. על פי חכמת הקבלה, ייחודו של חג פורים נעוץ לא בתחרויות התחפושות המסורתיות, אלא בעובדה שבנקודת הזמן הזו, היהודים הצליחו לעשות מעשה שהיווה אבן דרך, לקראת גמר התיקון של כל הנשמות בעולם. באותה עת, הצליחו היהודים, מתוך האחדות, השיתוף והרצון ההדדי לסייע זה לזה, למשוך לעולם נוכחות של האור העליון, על אף שהאור העליון יכול להאיר לעולם רק בגמר התיקון.

הצומות והזעקה הקשה שבאה בעקבות גזירת המן להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, יצרה לתקופה מסוימת, מציאות אחרת בעולם, מציאות שבה השפע של הבורא הגיע לנבראים, ללא כל עכבות וללא שום מחסומים. בין רגע, הצליחו היהודים לפרוץ בבכי קורע לב את שערי השמיים, לשנות את הגישה שלהם, מיחידים שכל עניינם הוא לקבל לעצמם - לגוף אחד, לעם אחד שכל עניינו הוא לדאוג לזולתו. המצוקה הקשה  שאליה נקלעו, סכנת ההשמדה שעמדה מעל ראשיהם, היא שבסופו של דבר הובילה לנס האדיר שסייע להם להינצל בגשמיות, אך גם ברוחניות.

מאותו רגע, שינו היהודים את פני ההיסטוריה הרוחנית של העם היהודי. עד לאותה עת, החזיקו היהודים בתורה בכפייה. מתוך הכתוב: "ויתייצבו בתחתית ההר", למדו חכמים שבאותו מעמד נכפתה עליהם קבלת התורה, אך מאז אותו רגע שבו נשאו קריאה מעומק הלב לבורא עולם שיציל אותם מגזירת המן, הפכו היהודים את היוצרות ואת הגישה מעם שהשליחות היהודית נכפתה עליו, לעם שממלא את השליחות הזו באהבה. השינוי הזה בגישה, הוביל לנס שאותו אנו חוגגים בחג פורים. מדובר בנס שקרה רק פעם אחת בכל ההיסטוריה היהודית, אך הוא יכול לשוב ולחזור על עצמו גם עכשיו, אם רק נצליח לשחזר את התנאים הרוחניים שהובילו למהלך הדרמטי הזה של הופעת הכוחות הרוחניים העצומים הללו בעולם.

לשנות סדרי עולם

מתוך לימוד מגילת אסתר, אנו מגלים כי סכנת ההשמדה שריחפה מעל העם היהודי באותה עת, גרמה לשינוי מהפכני בגישה של העם היהודי כלפי עצמו וכלפי שליחותו הרוחנית. היהודים הבינו באותה עת, כי אם לא יהיו כגוף אחד, אם לא יהיו כאיש אחד מול הצורר שמאיים להשמיד אותם, לא יהיה להם סיכוי להינצל.

משלוחי המנות המסורתיים שאותם אנו נוהגים לציין בכל חג פורים, מסמלים יותר מכל את השינוי העצום בגישה של היהודים מעם שכל רצונו הוא לקבל לעצמו, לעם שביום בהיר אחד שינה את המגמה והחליט להסיט הצידה את הרצון לקבל לעצמו, להפנות מבט לעבר מצוקותיו של הזולת ולהגיש לו סיוע. שינוי המגמה הזה, הציל את העם היהודי מפני השמדה וגם כיום, כאשר סכנת ההשמדה לא חלפה מעל ראשו של העם היהודי, הפתרון שבו עשו שימוש היהודים בימי מרדכי היהודי, עדיין אקטואלי. אם נשנה את המגמה מרצון אגואיסטי למלא את עצמנו בכל טוב, לרצון לקבל ורק על מנת לתת לסובבים אותנו, אז נוכל לשנות סדרי עולם.

המהפך שביצעו היהודים בגישה הרוחנית שלהם כלפי החיים, יצר בעצם שינוי דרמטי גם בעולם הזה, שכן העולם הזה הוא בעצם עולם התוצאות, בעוד שהעולם הרוחני העליון, הוא עולם הסיבות. ברגע שבו הצליחו היהודים לחולל שינוי בעולם העליון,השינוי חלחל ונתגלה בסופו של דבר בעולם הזה, על ידי כך שהמהפך הרוחני הפך לנהפוך הוא: הצורר שרצה להשמיד את היהודים, נתלה הוא ועשרת בניו על העץ.

זה לא היה קורה בנסיבות אחרות. היהודים הבינו כבר אז, כי אין שום טעם לנסות לפתור בעיות של העולם הזה בכלים של העולם הזה. רק גישה לעולם הסיבות, היא זו שיכולה לשנות את מציאות העולם הזה וזה אפשרי רק על ידי שינוי התכונות הפנימיות של כל אחד ואחת מאיתנו. ברגע שנחליט באופן עקרוני להפוך את הרצון לקבל הטבוע בנו לרצון לתת, אז ניצור שינויים מרחיקי לכת במציאות, גם אם נראה לעיתים שאין ממנה כל מוצא.

גם במאה הקודמת היהודים יכלו לשנות את הגורל שיועד להם. מקובלים באותה עת צפו את העננה השחורה המרחפת מעל אירופה ודחקו ביהודים לאחוז בפתרון הרוחני ולא בפתרונות חסרי התועלת שהוצעו להם. היהודים דחו את הפתרון הרוחני אז, בדיוק כפי שהם דוחים את הפתרון הרוחני כיום והתוצאות יחרטו לעד בדפי ההיסטוריה.

נפתחו שערי שמיים

בימי מרדכי היהודי בשושן הבירה, היהודים החליטו שהם מנסים את הפתרון הרוחני. הסכנה הייתה כל-כך קרובה וממשית, עד שנראה היה להם שאין שום סיכוי שימצא פתרון גשמי שיוכל להציל אותם מהשמדה. כאשר כינסה אסתר את הנשים והעם כולו העלה זעקה כואבת לשמיים, כואב את כאבו ודוחק הצידה את הרצונות האגואיסטיים שלו, מפני רצון הזולת, רק אז נפתחו שערי שמיים, נעשה נהפוך הוא, לא רק בעליונים, אלא גם בתחתונים.

על פי הקבלה, הנס הגדול המתואר במגילת אסתר, מעיד על כך שאנו מסוגלים לשנות בכוחות עצמנו סדרי עולם, רק אם נדע לפנות למקורות הנכונים ולהכין את עצמנו רוחנית, לקראת השינוי שאנו מבקשים לבצע. היהודים היו חייבים לעבור את השינוי הפנימי בתוכם, לפני שניגשו לבקש את השינוי מבורא עולם. הצומות, הסיגופים והתעניות שהנהיגה אסתר המלכה, נועדו בעצם להכשיר את העם היהודי לקראת השינוי שכל אחד ואחת מאיתנו אמורים לעבור, לפני שאנו ניגשים לבקש סיוע מהכוח הרוחני העליון.

ההכנה הזו הכרחית, משום שמשיכת האור העליון לעולם הזה, אפשרית רק אם קודם לכן, האדם מצליח להתאים את עצמו בתכונותיו, לתכונות של הבורא. תכונותיו של הבורא ידועות.

מהותו של הבורא היא הרצון להשפיע תענוג לנבראיו, ללא גבול ולא על מנת לקבל. אם נצליח להתאים את התכונות שלנו לתכונות שלו, רק אז נוכל להביא לגילוי השפע הרוחני שלו בעולם הזה. זה בדיוק מה שקרה בחג פורים. היהודים הצליחו בעמל רב לשנות את התכונות הפנימיות שלהם, להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל על מנת לתת וכך ניצלו מהשמדה, בסיוע הכוח העליון שהתגלה באופן חד-פעמי בעולם, עד שהיהודים ישחזרו את התרחיש הזה, אולי עוד לפני גמר התיקון.

חג פורים הוכיח ליהודים שהגאולה מצויה בהישג יד והיא דורשת רק רצון עז מצידם לחבור אל הכוח הרוחני העליון. גילוי האור העליון אפשרי בכל רגע, בחיי כל אחד ואחת מאיתנו, משום שאין הפסקות בזרימת השפע הרוחני מהעולם העליון אלינו. הבעיה היחידה נעוצה רק בכך שהכלים שלנו אינם מסוגלים לקלוט ולקבל את השפע הזורם אלינו. רק שינוי התכונות עשוי לסייע להוביל לגילוי אורו של הבורא בעולם ומתוך כך, להוביל לשינוי המציאות. כפי שהיהודים הצליחו לשנות את המציאות בימי המן הרשע, כך הם יכולים לשנות את המציאות גם בימינו אנו, ממש ברגעים אלו שבהם נראה כאילו כל העולם כולו מתייצב נגדנו והפלשתינים ממשיכים לטבוח בנו בכל רגע נתון.

נס פורים יכול להתרחש גם עכשיו, אם רק נלמד מסיפור מגילת אסתר כיצד אפשר לחולל אותו, כל אחד מאיתנו וכולנו יחד כאומה. ברגע שבו נצליח למשוך אלינו את האור העליון, הרי שעיני כל אומות העולם תהיינה נשואות אלינו. הגויים יבינו שעם ישראל הגיע לתענוג הנצחי שכל אחד מהם שואף להגיע אליו. הם יגלו שישראל היא אכן האור לגויים, האומה היחידה עלי אדמות שמסוגלת להוביל את העולם כולו אל גמר התיקון, אל אותה מציאות שנתגלתה באופן נדיר בימי מרדכי היהודי ויכולה לחזור על עצמה באופן נצחי, אם רק נרצה בכך.

האויב האמיתי

חג פורים נועד לעורר בנו את החיסרון לאור העליון, נועד להזכיר לנו את השליחות היהודית המוטלת על כתפינו ושממנה אנו מתעקשים להתעלם באופן עקבי. המן הרשע, כמו פרעה, כמו עמלק וכמו היטלר, הינם בעצם התגלות של גורם אחד - הרצון לקבל שמצוי בליבו של כל אחד ואחת מאיתנו.

הרצון לקבל הרוחני, שרוצה להשמיד כל דבר ששייך לקדושה וכל דבר שיכול לצאת מבחינת הקדושה. ומשום שלכל סיבה רוחנית יש גם גילוי גשמי, אז גם לרצון לקבל שבלב כל אחד מאיתנו, יש גילוי גשמי. לעיתים קוראים לו המן הרשע ולעיתים קוראים לו היטלר. הגילוי הוא אותו גילוי והסיבה היא אותה הסיבה.

לכן, כל אדם צריך לפשפש היטב במעשיו, לחשוף את נוכחותו של הצורר בליבו, את הרצון לקבל, הכובש כל חלקה טובה בו ולהיאבק בו, בכל הכוחות העומדים לרשותו. נצטווינו למחות את זכר עמלק וזהו הפרוש  האמיתי של הציווי הזה - למחות כל זכר של רצון לקבל לעצמנו לבד ולהפוך אותו לרצון לקבל על מנת לתת. זוהי מהות הקיום שלנו וזהו המוצא היחיד שלנו מסכנת ההשמדה המרחפת תדיר מעל ראשנו.

העם היהודי שנרדף לאורך כל הדורות, צריך להבין כי הרדיפה הגשמית, האיום הקיומי הנלווה אליו לכל אורך הדורות, הוא רק גילוי של הרצון לקבל המצוי בנו וככל שהוא נעשה אכזרי יותר, הוא אמור לגרום לנו לנסות ולמצוא דרכים לסלק אותו ולמחות את זכרו.

למרבה הצער, במקום לדחות אותו, אנו מתמסרים לו והוא ניזון מההתמסרות שלנו וממשיך להפיל בנו חללים. הדרך היחידה להינצל ממנו, מתחילה בהכרה בכך שהרצון הזה מסכן את עצם הקיים שלנו. אם נבין שהוא האויב האמיתי המאיים על קיומנו, לא נהסס לצאת למלחמה נגדו ורק לאחר שנשמיד אותו כליל, נוכל ליצור מחדש מציאות של נהפוך הוא - שהיהודים הם השולטים בשונאיהם, הם השולטים בליבו של כל אדם ומובילים את לב האנושות כולה לגמר התיקון.

חג פורים שמח!

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content