Author - G

כללי

חלום אחד גדול שעם אחד חלם

“בואי, עולים לארץ-ישראל” אמר סבא לסבתא שלי עוד כשהיו בעירק. שניהם באו ממשפחות עשירות בבגדד. סבתא שלי, לא כל-כך רצתה לעלות לא”י. היה...

חגים ומועדים

אחים

ישבנו, חברתי ואני, בבית קפה. חברתי הראתה לי תמונות בנייד, מה”מסע” של ביתה לפולין. אחת התמונות, הרעישה את ליבי! השתתקתי. אך היא הרגישה...

גברים-נשים

למה הוא לא מתקשר?

האם להתקשר אליו? או לחכות שהוא יתקשר? אתמול כשניפגשנו, הוא אמר לי: “את מיוחדת, יש בך משהו, שאני לא יכול להסביר”. החלפנו מספרי ניידים. ...