www.kab.co.il

פרויקטים ואירועים

כנסים | אירועים | הרצאות

"תנועת הערבות"

תנועה חינוכית-חברתית, א-פוליטית, שהציבה לה למטרה להעלות את ערך הערבות ההדדית למרכז השיח הציבורי בחברה הישראלית.
ישראלית - שיחות בנושא יחסים

"ישראלית"

זה לא פרויקט נשים רגיל שעוסק באופנה, מתכונים או טיפים לעיצוב הבית, תחומים שכולנו אוהבות. אלא בפרויקט הזה בחרנו לגעת במה שכואב ומטריד, בדאגה האמיתית של הנשים.
פרויקטים ואירועים של "קבלה לעם"

כנסים והרצאות בינלאומיות

כנסים והרצאות עולמיות המתקיימות ע"י חברינו מכל הקבוצות בעולם.
Skip to content