www.kab.co.il

האר"י הקדוש, רבי יצחק לוריא אשכנזי

סיפור חייו של מי שהפך את הקבלה לדרך הפתוחה לכל אדם, דרך לנצחיות ולשלמות, לחיים של אהבה ואושר

סיפורו של האר"י, רבי יצחק לוריא אשכנזי, מתחיל ברחוב קטן בשם "אור החיים" בירושלים של תחילת המאה ה-16. שם נולד בביתה של משפחה ענייה. איש לא ידע אז, שאותו ילד קטן עתיד יהיה לשנות את פני העולם. אביו, רבי שלמה אשכנזי, נפטר כשהאר"י היה נער צעיר. מסופר, שבעת פטירתו הייתה נסוכה על פניו שלווה מיוחדת – הוא ידע מי עומד להמשיך את דרכו. בחלוף זמן קצר, מובילים קשיי פרנסה את יצחק הצעיר ואימו האלמנה להגר למצרים, לביתו של דודו העשיר של האר"י, רבי יעקב פרנסיס. כבר בימי ילדותו במצרים חש האר"י כי הוא בא לעולם כדי למלא שליחות מיוחדת. כדי לחולל מהפכה שלא חולל איש לפניו. המחשבות על כך לא נתנו לו מנוח, ועל אף גילו הצעיר הוא חש את גודל האחריות שהוטלה על כתפיו. בזכות מסירותו הוא מתבלט בין תלמידיו של הרב הראשי למצרים, רבי דוד בן זמרא (הרדב"ז), ושמו מתחיל להלך לפניו. אבל כל אלה אינם מספקים את האר"י: "תוארי כבוד, אינם המטרה לשמה באתי לעולם" הוא חוזר ואומר, "עליי לגלות את הבורא, להבין את הכוח שמפעיל את המציאות…".

סודות הבריאה מתחילים להתגלות ככל שחולפות השנים, האר"י מתעמק בכתבי הקבלה. הוא מתחיל להבין שמוטל עליו להתאים את שיטת הקבלה לכל הנשמות כולן. "זו הסיבה לשמה ירדה נשמתי לעולם", הוא אומר לעצמו. למן אותו רגע, פוסק הזמן בעולמו של האר"י מלכת. הוא רואה לנגד עיניו מטרה אחת בלבד – לפשט ולהתאים את הקבלה לדורות הבאים. כדי להתרכז במשימתו, האר"י עובר להתגורר בבית קטן ומבודד על גדות הנילוס, שבונה לו דודו. הוא מקדיש כל רגע וכל מחשבה ללימוד ספר הזוהר. בכל כוחו הוא מנסה להתעמק ולהבין מה חבוי מאחורי המילים "רבי חייא", "אדמה", "רבי שמעון". מהי המשמעות הנסתרת, הפנימית של כל אות וכל מילה בספר הספרים של הקבלה. צלחות האוכל שמניחה אשתו על מפתן החדר נערמות בזו אחר זו מחוץ לדלתו הסגורה. האר"י אינו מש מחדרו משך ימים, ומשקיע את כל כוחותיו במשימת חייו. ביתו הקטן הופך במהרה למקום שבו מתגלים בפניו כל סודות הבריאה, עד לעמוק ביותר שבהם. להסיר את הקליפה החיצונית השנה 1570. חלפו שלושים שנה מאז שעזב האר"י את ארץ ישראל, וכעת הוא מרגיש שעליו לחזור לשם כדי להשלים את המשימה שהוטלה עליו. הוא עצמו כבר השיג את סודות העולם העליון, וכעת הוא מרגיש שעליו לעזור לאנשים נוספים לעשות זאת. וכך, בשנת 1570 עולה האר"י לצפת. מיד עם הגיעו לעיר, מעיד עליו גדול המקובלים דאז, רבי משה קורדובירו (הרמ"ק), שהאר"י הוא משורש נשמה מיוחדת. הבולטים שבמקובלי צפת מתגבשים סביבו לקבוצת תלמידים, ומכנים את עצמם "גורי האר"י". מספרים, שמדי יום, הם היו נאספים יחד באשמורת הבוקר לשמוע שיעור מפיו. כל מילה, כל הגה שהוציא האר"י מפיו, היו נקשרים כמו חוט דק לעולם פנימי שהיה מוכר רק לו. שלב אחרי שלב, הוא היה יורד למדרגתם הרוחנית ומעלה אותם אל רום הסולם הרוחני. פעמים רבות הם עמדו נבוכים אל מול משפטיו הסתומים של האר"י. והוא, כשראה זאת, חייך. "טוב שאינכם מבינים, השכל הוא השתקפות של האנוכיות שלכם, הוא כלי ביד הרצון לקבל שמוטבע בכם" אמר להם לא פעם, "אם לא תסירו את העטיפה החיצונית ותדבקו בפנימיותכם, לא תבינו דבר בלימוד האר"י". ממשיך הדרך – רבי חיים ויטאל לאורך הדורות נזקקו תמיד גדולי המקובלים לתלמיד בעל נשמה מיוחדת, שדרכו יוכלו לגלות את השגותיהם הרוחניות לעולם. כמו רבי אבא, שהיה לצדו של רשב”י כדי לרשום את דבריו ומהם נתחבר ספר הזוהר, כך רשם רבי חיים ויטאל (רח"ו) את כל דברי האר"י. הקשר העמוק שנרקם בין האר"י לבין תלמידו, מתבטא במילים המרגשות שאמר האר"י לפני פטירתו לרב יצחק כהן: "תאמר לחברים בשמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחכמה זו שלמדתי, כי לא הבינו אותה כראוי, ואמנם הרב חיים ויטאל יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר". "וכי אין עוד תקווה?" שאל הרב יצחק כהן בהתרגשות. "אם תזכו אני אבוא ואלמדכם", ענה האר"י. אך יצחק הכהן לא הבין את דבריו. "איך תבוא ותלמדנו, לאחר שאתה נפטר עתה מהעולם?!" שאל פעם נוספת. "אין לך עסק בנסתרות", השיב האר"י ותכף נפטר. תאריך פטירתו נקבע לה’ באב של"ב, והוא בן 38 שנים בלבד. הדרך לרוחניות נפתחת "לא היה מי שישיג חכמה זו כמוהו", כתב עליו תלמידו המסור, רבי חיים ויטאל, "הוא העמיד בצד כל הראשונים שקדמוהו", המשיך וכתב עליו בעל הסולם. ובאמת, האר"י היה גלגולה של נשמה מיוחדת. נשמה שהתעברה בחמישה ענקי רוח: באברהם, במשה, ברשב"י, באר"י ולבסוף בבעל הסולם. כל אחד מהם התאים ופישט את הקבלה לדורו, ועם זאת לאר"י היה תפקיד מיוחד. האר"י פתח בתקופה חדשה בהיסטוריה האנושית, ומשום כך הוא מכונה בפי המקובלים "משיח בן יוסף". במהלך שבעה-עשר חודשים שבהם התגורר האר"י בצפת, הוא עשה את הבלתי ייאמן: משיטה שהייתה מותאמת עד אז ליחידי סגולה בלבד, הוא הפך את הקבלה לדרך שמתאימה לכל אדם. החל מימיו, הדרך לנצחיות ולשלמות, לחיים של אושר ואהבה, פתוחה לכולנו.

ספר "עץ חיים" | האר"י

דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות… והוא הנקרא "אור אין סוף" האר"י, ספר "עץ חיים", חלק א’, שער א’.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”