www.kab.co.il

הביתה

תחשבו על אימא שגידלה את הילדים באהבה גדולה וכל החיים שלה זרמו ועברו דרכם, כל דאגתה הייתה להם, ופתאום הם יוצאים מהבית, מתפזרים, כל אחד פונה למקום אחר, לדרך שונה, והבית נשאר ריק והלב מרוקן, ממש בור שחור. כך אפשר לתאר במקצת את המושג “צער השכינה”, למרות שהוא רחב יותר מזה.

כדאי לנו לנסות לתאר את “צער השכינה”, אפילו בפשטות, כי כתוב שצריך להתפלל להקים את השכינה מעפר, ואיך אפשר להתפלל ולבקש להקים דבר שלא מרגישים? לכן צריך להשתדל לזהות את הצער, להזדהות, להגיע לאיזה רגש של השתתפות, שממנו תעלה בקשה טבעית.

כמו הילדים שעזבו את הבית, אנחנו יכולים לתאר את הפיזור שלנו בני ישראל. לזהות את כל אופני הפירוד – הריחוק מהבית, ממקום החיבור, ממהות האחדות שהייתה בינינו ועכשיו מפורקת מכאב. אנחנו יכולים להבין שבבית שאהבת אחים נעלמה ממנו לא יכול לשכון כוח עליון, לא יכול לדור כוח של אחדות וחיבור. על כך צריך להצטער במיוחד.

כשאותם ילדים נזכרים בבית ומצטערים, יוצרים קשר עם אימא ומבטיחים להעלות שוב את ערך החיבור ביניהם, זאת אומרת להרים את כיסא הכבוד של הכוח העליון בעיניהם, אז הם מתחילים להבין כמה זלזלו בבית. איך דרכו על הדבר הקדוש ביותר, השליכו אותו לעפר והתרחקו לארצות ניכר, כלומר היחסים נחשבו בעיניהם לכלום ושום דבר, וערכים אחרים כמו בתים גדולים, מאכלים מתוחכמים, בגדים חדשים, כסף, כבוד ונסיעות מיותרות לחו”ל, מילאו אותם.

ככל שההבנה הזו תכה בנו, כך נרצה יותר לחזור הביתה, לתקן את המעוות ונרגיש שאין לנו על מה עוד להתפלל בחיים, אלא רק שהשכינה תקום ותתגלה בבית, בחיבור בינינו, כי הכוח העליון רוצה להתגלות בו, השוכן רוצה לדור בו.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content