www.kab.co.il

הזמן להתפרץ באהבה

כל פעם כשבא עלינו כאב גדול, וביתר שאת בזמן מלחמה, מתעוררת השאלה: איך אלוהים, שכתוב עליו שהוא רחום וחנון, רב חסד וטוב ומיטיב, יכול לסבול פעולות מזעזעות כאלו של רצח, הוצאה להורג, ולא רק של חיילים, אלא של תינוקות ונשים, של ילדים וזקנים? איך?
ואין תשובה. אין מילים. כדי להבין את ה”שכל” של אלוהים, את מעשיו ואת תוכן פעולותיו, צריך לגלות אותו בשלמות ככל האפשר: מה מהותו, מהי תכונתו ומה הם חוקיו. מעצם השאלה מתבהרת תמונת מציאות, מתברר האופן שבו ברא ועיצב בעולמו זה כנגד זה את רעיון הצדקה, החיבור והעזרה ההדדית, אל מול האגו, האנוכיות והאהבה העצמית.
להבין את אלוהים אפשר בעיקר כשמתחקים אחרי פעולותיו במציאות, דרך השתוות התכונות אליו, כמו שכתוב, “מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום”. כלומר העיקר עבורנו זה ליצור בינינו אותם יחסים וקשרים להיות רחמנים וחַנונים, להיות קרובים וטובים, להיות חברים זה לזה. את החיבור הזה אנחנו צריכים להרגיש בלב, במוח, בכל הנשמה. מלבד זאת אין משהו של ממש שאנחנו יכולים לעשות היום, מתוך המאמץ שנעשה נתחיל לקבל מלמעלה תשובות מלאות, לא רק על היום, אלא על מה שקרה איתנו במשך כל ההיסטוריה, ואפילו נחוש מה שעתיד לקרות.
בהתקרבות הלבבית בינינו תתגלה רשת חוטי הערבות בינינו. יתגלה בחוש שאם מישהו מאיתנו לא בסדר, לא הוא אחראי ואשם אלא כולנו, כולנו, כמו שכתב הרב חיים ויטאל, תלמידו של האר”י הקדוש, “כל ישראל הם גוף אחד, וכל אחד מישראל הוא איבר אחד פרטי, כי זהו הערבות, שאדם ערב בעד חברו אם יחטא. לכן אף על פי שאין באדם אותו עוון, עם כל זה ראוי הוא להתוודות עליו, כי כשעשה אותו חברו, הרי כאילו הוא עשה אותו בעצמו”.
זה הזמן להתפרץ באהבה, בשלום, לא לסגור חשבונות אלא למחוק אותם ולפתוח את הלב. זאת תהיה החזרה שלנו בתשובה והמענה על כל השאלות הקשות.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content