www.kab.co.il

על חורבות צריף רעוע יקום בניין נצחי

הפחד הזה שיחדרו לך הביתה כמו שקרה ביישובי העוטף הפך לנחלת הרבים, ממלא חלומות ביעותים, רודף ישראלים בהקיץ. כאילו גילינו שבכוחנו היה לבנות מדינה שהיא מרחב מוגן ליהודים, וכל מה שבנינו הוא צריף רעוע שבאה רוח רעה ופירקה, השאירה אותנו חשופים, רועדים בין השברים.

יכולנו לבנות מדינה ובנינו צריף של ויכוחים. עמדנו בו שקועים בוויכוח מי יותר חכם, יותר צודק, יותר מצליח, בזמן שרוחות רעות התקרבו ואפילו לא שמנו לב. זאת לא הייתה בנייה. בנייה יהודית נקראת חיבור, הרכבה בין כולם. זה היסוד המוצק הנצחי, היחיד, לבנות עליו מדינה מתאימה לרוח העם.

ובכל זאת, “עת צרה היא ליעקב, וממנה יוושע”, כמו שאמר הנביא ירמיהו. למרות שהפחד רובץ על הלב, אנחנו יכולים לקום מהמצבים הרעים ביותר, להתעלות ולגדול, להתחזק ולהצליח יחד. כי לפחות עכשיו אנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו חייבים לקום ולנצח.

סוף סוף אנחנו מגיעים למה שקרוי במקורותינו “הכרת הרע”. מבינים מה הורס אותנו, ומכאן מתעורר חוש פנימי איך בונים, איך נבנים. קודם עלינו להבין שאם אנחנו ממשיכים לבנות כמו עד היום, אנחנו הורסים במו ידינו אפילו את רצפת הצריף הרועד תחתינו. ומכאן נתחיל ללבן לבנים של אהבת ישראל, להניח אותן ולבנות מדינה בעלת עוצמה ליהודים, שתהיה גם מרכז רוחני לכל העמים.

לשם כך נולדנו כאומה, זאת מטרת הכוח העליון בקיבוצנו כאן, שנהיה דוגמה לבניין חברה של אחדות אנושית שמקרבת אותה אליו, אל האחדות העליונה. נקווה שהמקום הקשה הזה יישר אותנו ויכוון לבנות בניין איתן מתאים למטרה הזאת. “בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד”, כתב הראי”ה קוק, “וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל”.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content