www.kab.co.il

עם ישראל חי

“עם ישראל חי!” מבטיחות כתובות שחיילים השאירו בדרכם על קירות עזה באותיות כחולות גדולות. “עם ישראל חי” מנגן פזמון של תקווה בלב, מלווה את התקופה הקודרת, לקצב הליכה ברחוב.
מה זה “עם חי”, לא אדם חי אלא קיבוץ בני אדם שנקרא “עם”, ולמה דווקא “עם ישראל”? ועד עכשיו מה, עם ישראל היה מת?

בשמחת תורה נזרקנו אחד אל השני בכוח מלחמה. יש שזה עורר בהם דחייה מיידית והם מיהרו להתנער מהקרבה, אבל רוב העם הרגיש פתאום שוב את אוצר החיים שטמון באחדות, ומפחד עכשיו שיחמוק ויברח ממנו ה”עם ישראל חי” הזה.

“עם ישראל חי” מורכב מקבוצת אנשים שמרגישים שהחיות שלהם נמצאת בקשר ביניהם. כי שם, בקשר החי, הקרוב, המחבק את כל ישראל, נמצא אל חי, כוח עליון. ובלעדיו, עם ישראל מת. אומנם ישנם גופים, הם מסתובבים, אוכלים, ישנים, מדברים, אבל בפנים הם ריקים וחסרי חיים.

בלא קשר לכוח העליון, עם ישראל מת, משום שבמהותנו אנחנו אוסף אנשים שהבטיחו זה לזה בהר סיני להתחבר כדי להידמות לכוח עליון, להידבק בו. כתוב “הרוצה להשיג חיי עולם ידבק במידת אל חי” (“שערי אורה”), כלומר ידבק בכוח המאחד, זאת מטרת האומה שהגדיר הכוח העליון עוד לפני שהוקמה.

עם ישראל חי בזמן שמכוון למטרה הרוחנית ומקבל ממנה הארה. לכן לא רק שאנחנו יכולים להמשיך את החיבור שהרגשנו לפתע, אלא אנחנו חייבים.

צריכים לכוון לזה בכל רגע, לפנות לאל חי, למקור הכוחות, המחשבות, הדוגמאות, ולבקש להשתנות מאוסף נפרדים לאגודה אחת. פנייה לעליון צריכה להיות יצירתית ולבוא לצורך תיקון, לבוא מהבנת העם, לְמה הוא רוצה להשתנות ולהשתוות.

כשעולה תפילה כזאת, היא מביעה צורך אמיתי. זאת כבר לא בקשה לתוספת חביבה ונעימה לחיים, אלא נוגעת בנקודת ההכרחיות הכי בסיסית, לעצם החיים.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content