www.kab.co.il

יחד על המשמר מפני החמאס

כל אחד נקרא לעמוד על המשמרת, כל אדם מישראל נדרש עכשיו לתפקיד בלי דיחוי. הילדים שלנו, השכנים והחברים מגויסים ללוחמה, ולנו בעורף יש משימה גדולה, להתפלל עליהם ולבקש על שלום ישראל.

תחילה להצטער מאוד על הפירוד שנתנו לו להתפשט בינינו בלי הפרעה והנחית עלינו מכה של מאות מתים ואלפי נפגעים. ואז לבקש בכל הכוח לשנות את המצב ולהתחבר עוד היום בלב ונפש. רק כוח החיבור שיהיה בינינו מסוגל לשמור על הנמצאים בקו האש ולהרים את העם מהנפילה וההפסד.

“ומי שדוחה רגע שנוכח פניו, כי מוקשה הוא, מגלה כסילותו לכול, שכל העולמות וכל הזמנים אינם כדאים בעדו”, כתב המקובל יהודה אשלג, בצורה קצרה ומוחלטת. אסור לנו לשבת ברגשות מרירים ובעצבים סוערים, לדחות את הדברים ולהגיד מחר, כשתיגמר המלחמה אולי נחשוב על המצב בינינו. לא, דווקא עכשיו. כי אין שום תקנה למצב בלי לברר למה הוא בא, בשביל מה הוא בא, ומה אנחנו צריכים לעשות בהתאם לכך.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content