www.kab.co.il

רגע לפני שנלחמים זה בזה

רגע לפני שההלם והאבל הופכים למטחים כבדים של האשמות, שכבר מתחילות לחלחל ולחלל; רגע לפני שיתגלו סכסוכים מרים והערוצים ילבו אותם וירקדו סביבם, אנחנו צריכים למהר להקדים ולהקים בלב האומה ערוץ חדש להעמיד במקומם.

אנחנו מוכרחים להקים מההריסות עולם חדש, יחסים חדשים כמו אלו שאנו טועמים בימים אלו, עם כלל התורה, “ואהבת לרעך כמוך”. זאת העבודה שלנו עכשיו, זה הערוץ שצריך לקום בינינו, ואסור לנו להתייאש ולהרים ידיים מול ההשתלחות. לא לתת לה מקום בינינו.

אני ממש מבקש מכל איש ואישה בישראל לא להיכנע ולא לעזוב, אלא בכל יום יהיו בעינינו חדשים כאילו בו ביום נצטווינו עליהם. כל רגע לשכנע את עצמנו מחדש שהכול תלוי בחיבור בינינו, כנגד כל הספקות, הטינות והגאוות שיתעוררו להחשיך על סביבנו ובתוכנו.

בעוד הצבא נלחם עבורנו, הכלי נשק שלנו הוא הלב שלנו. אם הלב שלנו מתחבר לליבו של הזולת, ויחד אנחנו מכוונים את הלב הכללי המשותף שלנו לכוח העליון שציווה עלינו להיות באחדות, נותנים לו מקום להיכנס לליבנו, בזה אנחנו לא רק מתגברים על האויב אלא גם מושכים איתנו את כל העולם, מנתבים אותו לכיוון החיבור השלם בין כולם.

אנחנו, עם ישראל, יכולים וחייבים לעשות זאת. זה התפקיד שלנו והכוח העליון יעזור, אבל עלינו לעשות כל מה שאפשר מצידנו. להתחיל, והוא יגמור בעדנו.

בתוך החושך הכבד שצנח עלינו נמצא מקור של אור, ערוץ של כוח עליון שכולו אחדות. הוא פועל למעלה מכל חשבון, והוא צריך להתקיים כמראה בלב כל אחד מישראל ולהכניס בו החלטה נחושה – לא לחזור למה שהיה.

רוצים לשאול שאלה בשידור? כיתבו אותה כאן למטה

Comments are closed.

תרומות - ארגון קבלה לעם

חברים וחברות יקרים,

רגע לפני שאתם גוללים הלאה ונהנים מהתכנים המקוריים באתר, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיות שותפים שלנו במפעל ההפצה של עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”.

עד היום הפצנו בכל העולם כמויות חסרות תקדים של חומר ערכי וייחודי, והכול בזכותכם, אלפי מתנדבים ומתנדבות נאמנים.

אבל זה לא מספיק. מיום ליום העולם נקלע למשבר חריף יותר בכל תחומי החיים, והוא זקוק לתכנים שרק הארגון שלנו מסוגל לספק; תכנים המסבירים את חשיבות הקשר בין בני אדם ומקרבים אותם לפתרון כל המשברים.

לכן עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו מזמינים אתכם לתרום כספית ולהשתתף בהגברת הפצת התכנים שלנו לאנושות.

כך יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגשים את חלום המקובלים להפיץ את חכמת הקבלה ברבים ולהזרים אור ביטחון לעולם, כמו שכתב הרב המקובל יהודה אשלג, “בעל הסולם”:

"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה נזכה לגאולה השלמה".

בהזדמנות זו אנחנו מודים לכל החברים והחברות שתרמו ותורמים בקביעות, ומודים מראש לכל המצטרפים החדשים על תרומתכם החשובה להפצת חכמת הקבלה.

הנהלת עמותת “בני ברוך – קבלה לעם”

Skip to content