www.kab.co.il

שוט האנטישמיות

ביום השואה הבינלאומי שחל בשבוע שעבר יצאו שני יהודים מחנות בלונדון, כשזר עם מסכה התנפל עליהם והכה אותם באגרופים. יום קודם לכן, בפארק בטוסקנה הותקף ילד יהודי באכזריות, ובשבת האחרונה רוססו פניו של ישראלי בגז פלפל במהלך הפגנת ניאו-נאצים בפלורידה.

אלו מקצת התקיפות האנטישמיות מתוך זרם יומיומי של מקרי שנאה אלימים, מלווים בהפגנות, קריאת סיסמאות, גרפיטי וקריקטורות אנטישמיים. גם הרשתות החברתיות רודפות יהודים, והעיר פריז נרשמה כשיאנית האנטישמיות הווירטואלית. אבל אמריקה, כמו בכל דבר, מובילה גם באירועי אנטישמיות.

סקר חדש מעיד כי אחד מכל ארבעה יהודים בארה"ב היה מטרה לתקרית אנטישמית, ועל רקע סך הנתונים המבהילים הללו התכנסו מנהיגים יהודים בהובלת ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים-אמריקאים הגדולים, לדבר על הצורך באיחוד הקהילה נגד האנטישמיות המתפשטת.

מכה בנו, מוביל אותנו ומאחד אותנו: שוט האנטישמיות

על פניו היוזמה לאיחוד בין היהודים נראית יפה וראויה, ניסיון של מנהיגים יהודים מפולגים ליצור חזית מאוחדת, אלא שבפועל הם לא משתדלים להבין את הכוח השלילי שהם נלחמים נגדו, לנתח את מקור התופעה האנטישמית. הם לא עוצרים לשבור את הראש והלב להבין מהו האויב שנגדו הם נדרשים להתאחד. זו הסיבה שהיוזמה תיכשל, וגרוע מכך, גם כשהיא תיכשל, אותם יזמים לא ידברו על הכישלון, לא ישאלו למה המהלך לא צלח, ולא ינסו להסיק ממנו מסקנות או מוסר השכל. לכן דיבורים על לעשות, לפעול, ליזום, לפתח עוד ערוצי הסברה ולאסוף עוד כספים למציאת פתרונות, לא יעזרו. יש ארגונים רבים בארה"ב שאוספים כספים מיהודים ומלא-יהודים כדי להיאבק באנטישמיות. הם יכולים להנפיק ולפרסם דוחות ארוכים ומפורטים של הפעולות שעשו כדי להצדיק קבלה של תרומות נוספות. בפועל, הם לא מועילים לאיחוד היהודים ולהפחתת האנטישמיות. עוד ב-1929, ד"ר קורט פליישר, מנהיג הליברלים בעצרת הקהילה היהודית בברלין, אמר, "אנטישמיות היא השוט שאלוהים שלח לנו כדי להוביל אותנו יחד ולהתיך אותנו יחד". אבל גם השוט העליון הזה לא יועיל, אם היהודים לא יבינו על מה ולמה הוא מונף עליהם; לא יפנימו שהחיבור הנדרש ביניהם הוא לצורך יצירת כוח רוחני פנימי – היחיד שירגיע את האנטישמיות הסוערת – ולא חיבור פוליטי לצורך גינוי האנטישמים. כי מלכתחילה האנטישמיות נובעת מחוסר חיבור בין היהודים, ולכן לא תיפסק עד שיהיה חיבור בקרבם, בהתאם לתפקידם להיות אור ומופת לעולם. חכמת הקבלה מסבירה שכל האנושות קשורה במערכת קשר אחת, ובתוך המערכת הזו היהודים הם החלק הפנימי ביותר, כעולם קטן המשקף בתוכו את האנושות כולה. מכאן שאיחוד לבבות בין היהודים במטרה לעורר ביניהם רוח חיובית של אחווה ואהבה, הוא האמצעי היחיד שמסוגל לשכך את רוחות השנאה המנשבות ברחבי העולם.
Skip to content