אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת מצורע

פרשת מצורע

למען תדעון שדוּן

א) כמה יש להם לבני אדם לשמור דרכם ולירא מפני הקב"ה, שלא יסורו מדרך הישר, ולא יעברו על דברי תורה, ולא ימישו ממנה.

המשך למאמר >>
בשעה שהחשיך הלילה [בשעתא דרמש ליליא]

ה) וכצפורים האחוזות בפח, כָּהֵם יוּקָשִׁים בני האדם. בני אדם אינם יודעים, ואינם שומעים, ואינם מסתכלים ברצון אדונם.

המשך למאמר >>
דינים של נפש וגוף

י) כשמגיעה השעה שתהיה נפרדת הנפש מן הגוף, אין הנפש יוצאת מן הגוף, עד שתתגלה עליו השכינה, והנפש, מתוך שמחה וחביבות השכינה, יוצאת כנגדה מן הגוף.

המשך למאמר >>
שהוציא לשון הרע [מאן דאפיק לישנא בישא]

יג) וזרח השֶמש, ובא השָמש. שבשעה שנמצאת הנשמה עם האדם בעולם הזה, אז, וזרח השמש. ובא השמש, הוא בזמן שאדם יוצא מעולם הזה.

המשך למאמר >>
שתי צפורים חיות

יז) עץ ארז, ת"ת, שכתוב, מן הארז אשר בלבנון, כי עץ ארז, ת"ת, אין נטיעותיו משתרשות אלא בלבנון, בינה.

המשך למאמר >>
ותומכיה מאושר

כ) עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושָר. עץ חיים, זו היא התורה, אילן עליון גדול וחזק. נקראת תורה, משום שהיא מורה ומגלה מה שהיה סתום ולא נודע.

המשך למאמר >>
שושבינו של המלך, שושבינה של המטרונית [שושבינא דמלכא שובין, שושבינא דמטרוניתא]

כב) ויקרא, אל משה. וידבר ה' אליו, מאוהל מועד לאמר. כתוב, ויקרא, עם אלף קטנה, כדי להראות שקרא אל משה, אותו השורה במקדש, שהיא המלכות.

המשך למאמר >>
ואשה כי יזוב זוב דמהּ

כו) יושב בשמיים ישחק. ה' ילעג למו. יושב בשמיים ישחק. זה יצחק, הבא מצד יין, המאיר וצוחק תחילה, ואח"כ זועם ומבלבל.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree